การชะลอการส่องกล้องหลังการตรวจอุจจาระผิดปกติอาจส่งผลกระทบที่สำคัญ


การศึกษาของกิจการทหารผ่านศึกพบว่าความล่าช้าในการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่หลังการตรวจอุจจาระผิดปกติจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

ผลการวิจัยปรากฏทางออนไลน์ในวารสาร ระบบทางเดินอาหาร ในเดือนมกราคม 2564

ในการศึกษาย้อนหลังของทหารผ่านศึกมากกว่า 200,000 คนนักวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่มากกว่า 13 เดือนหลังจากการตรวจเลือดอุจจาระผิดปกติมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ถึง 1.3 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ถึง 3 เดือน หลังการทดสอบอุจจาระ โอกาสของการเป็นมะเร็งระยะลุกลามในการวินิจฉัยสูงขึ้นถึง 1.7 เท่าเมื่อการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ล่าช้าเกิน 16 เดือน

ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเพิ่มขึ้นถึง 1.5 เท่าเมื่อการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ล่าช้ากว่า 19 เดือน

กลุ่มประชากรดังกล่าวรวมถึงทหารผ่านศึกที่มีการทดสอบภูมิคุ้มกันทางอุจจาระผิดปกติ (FIT) หรือการตรวจเลือดทางอุจจาระ (FOBT) ทั้งสองแบบเป็นการตรวจคัดกรองเลือดในอุจจาระซึ่งเมื่อมีความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการส่องกล้องติดตามผลเพื่อประเมินการเจริญเติบโตของลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่เป็นมะเร็งและมะเร็งที่เรียกว่า polyps

Dr.Folasade May ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารที่ VA Greater Los Angeles Healthcare System เป็นผู้นำการศึกษา จากผลการวิจัยเธอและทีมงานของเธอเน้นย้ำว่าผลลัพธ์ของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ดีขึ้นเรียกร้องให้มีการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ภายในหนึ่งปีหลังจากการตรวจอุจจาระผิดปกติซึ่งก็คือเมื่อตรวจพบเลือดหลังจากส่งตัวอย่างไปยังห้องแล็บ

การค้นพบนี้ช่วยเพิ่มความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับผลกระทบทางคลินิกของเวลาในการติดตามผลหลังจาก FIT-FOBT ผิดปกติ” นักวิจัยเขียน “งานเพิ่มเติมควรรวมถึง [efforts] อุปสรรคที่อยู่ [undergoing] การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่หลังผลการตรวจคัดกรองที่ไม่ใช่ลำไส้ใหญ่ผิดปกติและนโยบายเพื่อส่งเสริมให้มีการติดตามอัตราการติดตามผลเป็นประจำ

นี่เป็นการศึกษาครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับความล่าช้าในการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่หลังการตรวจเลือดอุจจาระผิดปกติ

หากไม่รวมมะเร็งผิวหนังมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสามของผู้ชายและผู้หญิงในสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังเป็นมะเร็งรูปแบบหนึ่งที่สามารถป้องกันได้มากที่สุด อุบัติการณ์และการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ใหญ่สามารถลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญโดยการตรวจพบและกำจัดติ่งเนื้อก่อนเป็นมะเร็งและตัวมะเร็งเอง

“ ปัจจุบันไม่มีนโยบายหรือมาตรฐานระดับชาติสำหรับช่วงเวลาที่ยอมรับได้ทางการแพทย์ระหว่างผล FIT-FOBT ที่ผิดปกติกับการส่องกล้องตรวจวินิจฉัย” เมย์และเพื่อนร่วมงานของเธอเขียน “ เวลาในการติดตามผลการส่องกล้องจะแตกต่างกันไปในทางปฏิบัติและในการดูแลสุขภาพ ช่วงเวลาที่แนะนำที่นานเกินไปอาจส่งผลให้เกิดการลุกลามของโพลิปและระยะการย้ายถิ่นของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเสี่ยงต่อความจำเป็นในการรักษาที่ก้าวร้าวและเป็นโรคมากขึ้นรวมทั้งผลลัพธ์ที่ไม่ดีนัก”

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้เข้าถึงข้อมูลบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ของทหารผ่านศึกที่มีการตรวจอุจจาระผิดปกติระหว่างปี 2542 ถึง 2553 ซึ่งไม่มีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้อักเสบและผู้ที่มีอายุระหว่าง 50 ถึง 75 ปี กลุ่มประชากรตามรุ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอายุเฉลี่ย 61 ปี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพหลายคนเชื่อว่าการตรวจอุจจาระเช่น FIT มีความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก “ ถ้าแพทย์ของคุณบอกคุณว่าการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่จะดีกว่านั่นก็ไม่ถูกต้อง” ดร. อเล็กซ์คริสต์ประธานคณะทำงานด้านบริการป้องกันของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระที่ตรวจสอบหลักฐานและออกคำแนะนำบอก The New York Times “ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการทดสอบมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันในการช่วยชีวิต”

การใช้การตรวจอุจจาระเพิ่มขึ้นในช่วงที่ COVID-19 ระบาดเนื่องจากความสะดวกและปลอดภัยในการตรวจที่บ้านและเนื่องจากผู้ป่วยอาจไม่เต็มใจที่จะไปสถานพยาบาลเพื่อตรวจลำไส้ใหญ่

Samir Gupta หัวหน้าแผนกระบบทางเดินอาหารที่ VA San Diego Healthcare System ร่วมเป็นผู้ร่วมเขียนการศึกษา ผู้ป่วยจำนวนมากและผู้ให้บริการปฐมภูมิบางรายไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่หลังการตรวจอุจจาระผิดปกติเขากล่าว

ผู้ป่วยและผู้ให้บริการบางรายอธิบายผลลัพธ์เหล่านี้อย่างไม่ถูกต้องโดยอ้างถึงผลลัพธ์ที่ผิดปกติของโรคริดสีดวงทวารสิ่งที่รับประทานหรือปัญหาอื่น ๆ พวกเขาไม่เชื่อผลลัพธ์ ผลการศึกษานี้ควรสร้างความตระหนักว่าการชะลอการส่องกล้องหลังการตรวจอุจจาระผิดปกติอาจส่งผลกระทบที่สำคัญรวมถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการวินิจฉัยโรคมะเร็งมะเร็งระยะสุดท้ายในการวินิจฉัยและการเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก การค้นพบเหล่านี้ยังสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยและผู้ให้บริการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตรวจลำไส้ใหญ่เสร็จสิ้นหลังจากการตรวจที่ผิดปกติ

Samir Gupta หัวหน้าแผนกระบบทางเดินอาหาร VA San Diego Healthcare System

ผลการศึกษาจะมีผลกระทบมากขึ้นเนื่องจากการทดสอบแบบไม่รุกรานสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมีวางจำหน่ายในท้องตลาด Gupta กล่าวเสริม

“ ด้วยการตรวจอุจจาระเช่น FIT และ FIT-DNA บริษัท ประกันภัยส่วนใหญ่ได้รับความคุ้มครองแล้วและด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักแบบใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะอยู่ภายใต้การศึกษาในการทดลองขนาดใหญ่” เขากล่าว“ ความท้าทายในการตรวจคัดกรองให้สมบูรณ์รวมถึง การตรวจลำไส้ใหญ่หลังการตรวจที่ผิดปกติมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างมาก”

ที่มา: | ข่าวการแพทย์


White House pays tribute to British war hero Captain Sir Tom Moore who died aged 100


The White House and the US Embassy in London on Tuesday paid tribute to British war hero Captain Sir Tom Moore who died at the age of 100 after capturing the nation’s hearts by walking 100 laps in his garden to raise $45million for his country’s health service. 

His family announced on Tuesday that the beloved centenarian had passed away peacefully in Bedford Hospital with his devoted loved ones by his side for his final hours.

Before his death, Sir Moore raised more than $45million for the National Health Service (NHS) by walking 100 laps of his garden.

His unrelenting optimism and belief that ‘tomorrow will be a good day’ endeared him to fans around the world and news of his death prompted a flood of tributes, including ones from the White House and the US Embassy in London. 

‘Rest in Peace Captain Sir Tom Moore. You inspired millions of people across the UK & U.S. at one of the most difficult times we’ve ever faced. Your legacy will live on and continue to inspire. Our thoughts and prayers are with your family and friends,’ the US Embassy shared on Twitter. 

A short time later, the White House retweeted the embassy and wrote: ‘We join the United Kingdom and the world in honoring the memory of Captain Sir Tom Moore, who inspired millions through his life and his actions.’

The Queen of England first led tributes to the inspirational war veteran, who was said to be battling COVID-19 just before his death.  

Scroll down for video  

The White House and the US Embassy in London paid tribute to British war hero Captain Sir Tom Moore who died at the age of 100 after capturing the nation's hearts by walking 100 laps in his garden to raise $50million for his country's health service

The White House and the US Embassy in London paid tribute to British war hero Captain Sir Tom Moore who died at the age of 100 after capturing the nation's hearts by walking 100 laps in his garden to raise $50million for his country's health service

The White House and the US Embassy in London paid tribute to British war hero Captain Sir Tom Moore who died at the age of 100 after capturing the nation’s hearts by walking 100 laps in his garden to raise $50million for his country’s health service

Inspirational war veteran and fundraising hero Captain Sir Tom Moore has died aged 100 after being admitted to hospital

Inspirational war veteran and fundraising hero Captain Sir Tom Moore has died aged 100 after being admitted to hospital

Inspirational war veteran and fundraising hero Captain Sir Tom Moore has died aged 100 after being admitted to hospital

The last picture: This was the final picture of Captain Tom, released by his family on January 18 with his loved ones around him

The last picture: This was the final picture of Captain Tom, released by his family on January 18 with his loved ones around him

The last picture: This was the final picture of Captain Tom, released by his family on January 18 with his loved ones around him

A statement from Buckingham Palace said: ‘The Queen is sending a private message of condolence to the family of Captain Sir Tom Moore. 

‘Her Majesty very much enjoyed meeting Captain Sir Tom and his family at Windsor last year. Her thoughts and those of the Royal Family are with them.’

His daughters Hannah Ingram-Moore and Lucy Teixeira hailed the last year of his life as ‘nothing short of remarkable’, and said: ‘He was rejuvenated and experienced things he’d only ever dreamed of.’  

The London Eye, Wembley Stadium, and Blackpool Tower tonight all lit up in his honor and Downing Street lowered its flags to half-mast as Boris Johnson paid tribute to Captain Tom, who he hailed as a ‘beacon of hope in the world’. 

And in a mark of Captain Tom’s international acclaim, Joe Biden’s White House posted a tweet paying tribute to the man ‘who inspired millions through his life and his actions.’ 

The Prime Minister said: ‘Captain Sir Tom Moore was a hero in the truest sense of the word. In the dark days of the Second World War he fought for freedom and in the face of this country’s deepest post war crisis he united us all, he cheered us all up, and he embodied the triumph of the human spirit. 

‘It is quite astonishing that at the age of 100 he raised more than £32million [$45million] for the NHS, and so gave countless others their own chance to thank the extraordinary men and women who have protected us through the pandemic.

‘He became not just a national inspiration but a beacon of hope for the world. Our thoughts are with his daughter Hannah and all his family.’ 

His family announced Captain Tom had died at 4.05pm today with this social media post celebrating his life from 1920 -2021

His family announced Captain Tom had died at 4.05pm today with this social media post celebrating his life from 1920 -2021

His family announced Captain Tom had died at 4.05pm today with this social media post celebrating his life from 1920 -2021

Captain Tom receiving his knighthood from Queen Elizabeth II during a ceremony at Windsor Castle. He raised more than $45million

Captain Tom receiving his knighthood from Queen Elizabeth II during a ceremony at Windsor Castle. He raised more than $45million

Captain Tom receiving his knighthood from Queen Elizabeth II during a ceremony at Windsor Castle. He raised more than $45million 

Prime Minister Boris Johnson said that Captain Sir Tom was a hero in the truest sense of the world and a beacon of hope

Prime Minister Boris Johnson said that Captain Sir Tom was a hero in the truest sense of the world and a beacon of hope

Prime Minister Boris Johnson said that Captain Sir Tom was a hero in the truest sense of the world and a beacon of hope

The Union flags above Downing Street have been lowered to half mast to honor Captain Sir Tom Moore who died today

The Union flags above Downing Street have been lowered to half mast to honor Captain Sir Tom Moore who died today

The Union flags above Downing Street have been lowered to half mast to honor Captain Sir Tom Moore who died today

A member of the public leaves a candle outside the home of Captain Sir Tom Moore after his death was announced tonight

A member of the public leaves a candle outside the home of Captain Sir Tom Moore after his death was announced tonight

A member of the public leaves a candle outside the home of Captain Sir Tom Moore after his death was announced tonight

From Yorkshire to India: Colonel Tom Moore’s career in the military

Colonel Tom pictured during the Second World War. Boris Johnson described him as a national treasure during the Covid-19 crisis after raising almost $45million for the NHS

Colonel Tom pictured during the Second World War. Boris Johnson described him as a national treasure during the Covid-19 crisis after raising almost $45million for the NHS

Colonel Tom pictured during the Second World War. Boris Johnson described him as a national treasure during the Covid-19 crisis after raising almost $45million for the NHS

Captain Tom Moore was conscripted into the British Army in June 1940 when he was 20, alongside all men aged 20 to 35.  

He began his military career in Otley, West Yorkshire, where he joined the 8th Battalion, the Duke of Wellington’s Regiment under Lieutenant Lord George Saville.

The Regiment was sent to train in Wadebridge, Cornwall where they were tasked with coastal defence amid a predicted German invasion.

A young Captain Moore was soon promoted to Corporal and sent to the officer cadet training unit in Droitwich Spa. Here, he celebrated his 21st birthday after he passed as a Second Lieutenant.

In August 1941, he was sent to the DWR headquarters in Halifax where he joined the 9th Battalion at Winchcombe.  

The infantry battalion then converted to an armoured regiment 146th Royal Armoured Corp, though the majority of the soldiers could not drive.

Captain Moore is pictured front centre during his days in the Army. He joined the Armed Forces in 1940 when he was aged 20

Captain Moore is pictured front centre during his days in the Army. He joined the Armed Forces in 1940 when he was aged 20

Captain Moore is pictured front centre during his days in the Army. He joined the Armed Forces in 1940 when he was aged 20

In October, the unit was posted to Bombay, now Mumbai, in India. The journey took six weeks by sea, with a four-day delay in Freetown, Sierra Leone and a four-day stop in Cape Town.

Captain Moore then took a train from Bombay to Poona, before arriving at Kirkee, a town now known as Khadki.

The 9th DWR formed the 50th Indian Tank Brigade under the command of Brigadier Schreiber.

Captain Moore was then asked by the Brigadier to start a motorcycling course for the Brigade due to his expertise for the sport.    

The Brigade was then ordered to move to Calcutta – the road journey was in a monsoon and took three weeks. 

His Battalion was stationed in the Lohardaga district near Ranchi. They then took part in two exercises in the Arakan before moving further east and south to Rangoon.

Captain Moore was then sent on a course at the approved vehicle depot in Bovington, England. He remained here as an instructor until it was closed. 

Earlier Captain Tom’s daughters had announced the sad news that their father had passed away just after 4pm.

They said: ‘It is with great sadness that we announce the death of our dear father, Captain Sir Tom Moore.

‘We are so grateful that we were with him during the last hours of his life; Hannah, Benjie and Georgia by his bedside and Lucy on FaceTime. We spent hours chatting to him, reminiscing about our childhood and our wonderful mother. We shared laughter and tears together.

‘The last year of our father’s life was nothing short of remarkable. He was rejuvenated and experienced things he’d only ever dreamed of.

‘Whilst he’d been in so many hearts for just a short time, he was an incredible father and grandfather, and he will stay alive in our hearts forever.

‘The care our father received from the NHS and carers over the last few weeks and years of his life has been extraordinary. They have been unfalteringly professional, kind and compassionate and have given us many more years with him than we ever would have imagined. 

‘Over the past few days our father spoke a great deal about the last 12 months and how proud he felt at being able to leave behind the growing legacy of his Foundation.

‘We politely ask for privacy at this time so we can grieve quietly as a family and remember the wonderful 100 years our father had. Thank you.’

On Sunday Ms Ingram-Moore had revealed he had been battling pneumonia over the ‘past few weeks’ before also testing positive for Covid-19 a week ago.

The former serviceman was then taken to Bedford Hospital in Bedfordshire on Sunday night after requiring ‘help with his breathing’, but was not put into intensive care.

Captain Tom had not been able to have the coronavirus vaccine because of the pneumonia. 

Originally from Keighley, West Yorkshire, Captain Tom had been on a dream holiday to Barbados on December 11 after British Airways offered him free flights to the Caribbean.

He had not been seen in public since the pre-Christmas break, but tweeted as he departed: ‘The support I have been shown in 2020 has given me renewed energy and today I get to tick something off my bucket list.’  

He first shot to international prominence in the teeth of the first wave of the pandemic last year, when on April 6, the 99-year-old set off to walk 100 laps of his garden before his 100th birthday.

Captain Tom aimed to raise £1,000 for the NHS.

But after capturing the nation’s hearts the money donated to his Just Giving page grew exponentially and by his 100th birthday on April 30, the sum had surged to almost $45million.  

Flowers and candles were laid outside his home in Marston Moretaine, Bedfordshire, tonight. 

Jonny Taylor, 28, who left a bunch of flowers outside the family home, said: ‘I’ve lived in Marston for about five years now and I had no idea about Captain Tom until his heroic efforts last April.

‘I just wanted to pay respects to the remarkable person and the remarkable family as well. He will be sorely missed.’

Blackpool Tower and Wembley Stadium were also among the places lit up in his honor.

And public figures and reams of fans from across the world paid their respects on social media this evening.

The Archbishop of Canterbury said: ‘Sir Captain Tom Moore was the very best of us. Where he walked, a nation followed.’ 

The NHS simply said ‘thank you for everything’.  

Piers Morgan, who interviewed the hero in an emotional episode of ITV’s Life Stories, tweeted: ‘RIP Captain Sir Tom Moore, 100. A magnificent man. A national hero.

‘In our darkest hour since WW2, he rallied Britain with his resilience, courage and optimism. Let us all heed his mantra in our own lives: ‘Tomorrow will be a good day’. Thank you, Tom.’

His ITV colleague Lorraine Kelley called for a statue of Captain Tom to be erected in Trafalgar Square. 

Morgan revealed the Life Stories interview was, with the approval of Captain Tom’s family, re-airing on ITV again tonight. 

Politicians of all stripes came together in mourning, with Chancellor Rishi Sunak hailing ‘a proud Yorkshire man. A dedicated Army Officer. A tireless fundraiser. And above all, an inspiration to us all.’

Labour leader Sir Keir Starmer said ‘Britain has lost a hero’ and Foreign Secretary Dominic Raab paid tribute to the ‘quite extraordinary individual who inspired and boosted the morale of the whole nation’.  

Health minister Nadine Dorries, the MP for Mid Bedfordshire, said: He will be deeply mourned, not just in Mid Bedfordshire but across the whole world.’

The White House tweeted: ‘We join the United Kingdom and the world in honoring the memory of Captain Sir Tom Moore, who inspired millions through his life and his actions.’ 

Among the slate of achievements in the extraordinary final year of his life, Captain Tom became the oldest person to reach Number One in the charts, with a version of You’ll Never Walk Alone with Michael Ball.

Ball told the One Show tonight: ‘When I got to spend that time with him at his home, that’s when the real Tom came alive because he was so on the ball and so quick,’ the singer told The One Show.

‘He was staggered by what had happened but he’s from that generation that they took it in their stride. He was thrilled by the way everything had gone and was so proud of it.’

He was also the oldest person to appear on the front cover of GQ magazine, pictured with his medals proudly pinned to a tuxedo and draped in the Union flag.   

Dylan Jones, editor in Chief of GQ, said tonight: ‘Captain Tom was one of the heroes of 2020, and he was the first person we thought of celebrating when we started planning last year’s Men Of The Year Awards.

‘Not only was he the oldest person ever to grace our cover, he was one of the most gracious. He was a hero, a genuine old-fashioned hero, and I feel blessed that we were in his orbit, albeit for a very brief time.’ 

Rowland White, the editor of Captain Tom’s autobiography, said the fundraiser ‘packed more into the last year of his life than most of us manage in a lifetime’. 

The London Eye is lit up with the colours of the Union flag following the death of Captain Sir Tom Moore

The London Eye is lit up with the colours of the Union flag following the death of Captain Sir Tom Moore

The London Eye is lit up with the colours of the Union flag following the death of Captain Sir Tom Moore

Blackpool Tower Lights up to remember Sir Captain Sir Thomas Moore, who died today

Blackpool Tower Lights up to remember Sir Captain Sir Thomas Moore, who died today

Blackpool Tower Lights up to remember Sir Captain Sir Thomas Moore, who died today

Wembley Stadium tweeted: 'Tonight, Wembley Stadium joins the nation in remembering and celebrating the life and achievements of @captaintommoore'

Wembley Stadium tweeted: 'Tonight, Wembley Stadium joins the nation in remembering and celebrating the life and achievements of @captaintommoore'

Wembley Stadium tweeted: ‘Tonight, Wembley Stadium joins the nation in remembering and celebrating the life and achievements of @captaintommoore’

Captain Sir Tom Moore's incredible achievements meant he was featured as a guest on Piers Morgan's Life Stories last year

Captain Sir Tom Moore's incredible achievements meant he was featured as a guest on Piers Morgan's Life Stories last year

Captain Sir Tom Moore’s incredible achievements meant he was featured as a guest on Piers Morgan’s Life Stories last year

Captain Tom Moore, with (left to right) grandson Benji, daughter Hannah Ingram-Moore and granddaughter Georgi

Captain Tom Moore, with (left to right) grandson Benji, daughter Hannah Ingram-Moore and granddaughter Georgi

Captain Tom Moore, with (left to right) grandson Benji, daughter Hannah Ingram-Moore and granddaughter Georgia

Captain Sir Tom Moore (pictured in April) became a national treasure during the first coronavirus lockdown after he raised more than £32 million for the NHS by walking 100 laps of his garden before his 100th birthday

Captain Sir Tom Moore (pictured in April) became a national treasure during the first coronavirus lockdown after he raised more than £32 million for the NHS by walking 100 laps of his garden before his 100th birthday

Captain Sir Tom Moore (pictured in April) became a national treasure during the first coronavirus lockdown after he raised more than £32 million for the NHS by walking 100 laps of his garden before his 100th birthday

He was named GQ's Inspiration of the Year 2020 and also scored a No. 1 single, wrote an autobiography and is helping to set up a charity

He was named GQ's Inspiration of the Year 2020 and also scored a No. 1 single, wrote an autobiography and is helping to set up a charity

He was named GQ’s Inspiration of the Year 2020 and also scored a No. 1 single, wrote an autobiography and is helping to set up a charity 

Piers Morgan led tributes to the great man, posting online: 'RIP Captain Sir Tom Moore, 100. A magnificent man.'

Piers Morgan led tributes to the great man, posting online: 'RIP Captain Sir Tom Moore, 100. A magnificent man.'

Piers Morgan led tributes to the great man, posting online: ‘RIP Captain Sir Tom Moore, 100. A magnificent man.’

Buckingham Palace said: 'The Queen is sending a private message of condolence to the family of Captain Sir Tom Moore.'

Buckingham Palace said: 'The Queen is sending a private message of condolence to the family of Captain Sir Tom Moore.'

Buckingham Palace said: ‘The Queen is sending a private message of condolence to the family of Captain Sir Tom Moore.’

A family leaves a floral tribute outside the home, in Marston Moretaine, Bedfordshire, of 100-year-old charity fundraiser Captain Sir Tom Moore who has died after testing positive for Covid-19

A family leaves a floral tribute outside the home, in Marston Moretaine, Bedfordshire, of 100-year-old charity fundraiser Captain Sir Tom Moore who has died after testing positive for Covid-19

A family leaves a floral tribute outside the home, in Marston Moretaine, Bedfordshire, of 100-year-old charity fundraiser Captain Sir Tom Moore who has died after testing positive for Covid-19

Boris Johnson records a video message after the passing of Captain Sir Tom Moore from Downing Street

Boris Johnson records a video message after the passing of Captain Sir Tom Moore from Downing Street

Boris Johnson records a video message after the passing of Captain Sir Tom Moore from Downing Street

In a statement shared on Twitter, Liz Lees, chief nurse at Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust said: ‘It has been our immense privilege to care for Captain Sir Tom Moore.

‘We share our deepest condolences and sympathies with his family and loved ones at this incredibly sad time.

‘We’d also like to say thank you, and pay tribute to Captain Sir Tom Moore for the remarkable contribution he has made to the NHS.’ 

His daughter Ms Ingram-Moore, a recruitment officer, previously revealed the fundraising idea to walk 100 laps came about after her husband Colin challenged his father-in-law to do the feat. 

Ms Ingram-Moore revealed how her father had a fall in their kitchen at the end of 2018 and had bought himself a treadmill to rehabilitate after he fractured his hip. 

The veteran came out with his walker one lockdown weekend and her husband said: ‘Carry on walking, Tom, we’ll give you a pound a lap. Do 100 by your 100th birthday.’ 

The family were forced to cancel his birthday party in April because of Covid-19 restrictions but set up a JustGiving page in the hope they would raise £1,000. 

She told how the total went to £2,000 overnight and £12million a month later after Sir Tom featured on BBC Breakfast and Michael Ball spoke to him on BBC Radio Two.  

She described how the family were ‘not eating or sleeping’ to manage the technology, phone calls and emails while keeping the recruitment business going. 

‘Dad could see we were so tired and he said: ”Should we make this stop? I’m worried for you’. It was a watershed moment,’ Mrs Ingram-Moore said. 

She continued: ‘We said: ‘No, because what you are doing is having such a positive impact on people around the world.

‘We just have to manage it.’ 

Captain Sir Tom Moore (pictured in his BA plane seat) and his family jetted off to Barbados after British Airways offered him free flight in December

Captain Sir Tom Moore (pictured in his BA plane seat) and his family jetted off to Barbados after British Airways offered him free flight in December

Captain Sir Tom Moore (pictured in his BA plane seat) and his family jetted off to Barbados after British Airways offered him free flight in December

Sir Tom Moore (pictured front) along with his grandchildren Benji (left), Georgia (middle left), his daughter Hannah (middle right) and her husband Colin Ingram (right) as they enjoyed the Barbados sunshine. This was to be the final photo of the veteran before his death today

Sir Tom Moore (pictured front) along with his grandchildren Benji (left), Georgia (middle left), his daughter Hannah (middle right) and her husband Colin Ingram (right) as they enjoyed the Barbados sunshine. This was to be the final photo of the veteran before his death today

Sir Tom Moore (pictured front) along with his grandchildren Benji (left), Georgia (middle left), his daughter Hannah (middle right) and her husband Colin Ingram (right) as they enjoyed the Barbados sunshine

How Sir Captain Tom’s heroic actions boosted Britain amid lockdown 

Sir Captain Tom Moore hoped to raise £1,000 for the NHS, but ended up capturing the hearts of the nation. 

Here’s how 100 laps around his garden became a knighthood…

April 2020 The army veteran begins fundraising in the hope of raising £1,000 for the NHS amid the coronavirus pandemic. He wants to walk 100 laps of his garden before his 100th birthday on April 30.  

April 14 More than £2million is donated.

April 15 The total rises to £7million as more than 340,000 people show their support. 

April 16  He completes his 100 laps – meaning he walked an average of six laps a day – and reveals he’s going to keep going to raise as much as possible. Both the Prime Minister and the Royal Family congratulate him. 

April 24  Sir Captain Tom is the oldest person ever to reach Number One in the Top 40 Charts with his cover of You’ll Never Walk Alone. He performs it alongside singer Michael Ball and The NHS Voices of Care Choir.

April 30 The fundraising page hits £32million on his 100th birthday. He is made an honorary colonel and enjoys a military flypast. 

July 17 The Queen awards him a knighthood in a special engagement.

September He writes bestselling autobiography Tomorrow Will Be A Good Day and signs a deal to film a biopic of his life. 

October 5 – Captain Tom starts a podcast to tackle isolation among Britain’s elderly. 

December  He ticks a holiday to Barbados off his bucket list. 

January 31, 2021 He is admitted to hospital amid an intense battle with pneumonia, his family reveal. 

February 2, 2021 Sir Captain Tom’s death is announced days after he tests positive for coronavirus. 

 

His fundraising led to a slew of personal honours and he was knighted by the Queen and also made an honorary army colonel.

The Royal honour would have seemed entirely unexpected for the 20-year-old who had been conscripted into the army back in 1940.

His career in the services saw him promoted to Corporal, then Second Lieutenant before a captain in 1944.  

He served in India and the Burma campaign during the Second World War.

He had been enlisted into the eighth battalion of the Duke of Wellington’s Regiment (8 DWR), an infantry unit that was converted to operate Churchill tanks as part of the Royal Armoured Corps (RAC). 

Then after he was selected for officer training he rose to the rank of captain, later being posted to 9 DWR in India.

In his later military years he served and fought in the Arakan in western Burma and went with his regiment to Sumatra after the Japanese forces surrendered in 1945.

Afterwards he became an instructor in armored warfare in Bovington, Dorset.

The MOD now has a page devoted to him on its website, calling him ‘An inspirational role model’

His dedication to service saw him wear his medals on his fundraising walks, explaining ‘It’s important.

It shows that I was part of a very important and super army at the time who were all battling for our country, which we’re all so proud of.

‘I still very proud of our country.

‘There is nowhere like ours.’

In July the Queen came out for her first official engagement since lockdown to knight him in person for his incredible achievement.

Windsor Castle saw a ‘unique ceremony’ where he had the honor bestowed upon him.

He said afterwards: ‘I am absolutely overawed.

‘This is such a high award and to get it from Her Majesty as well – what more can anyone wish for? This has been an absolutely magnificent day for me.’

Incredibly his fundraising fame was not the first time he had enjoyed the spotlight in front of millions of people.

An unearthed clip showed the then Colonel Tom, aged 63, charm the audience as he chatted to the late Terry Wogan, while appearing on Blankety Blank in 1983.

His good nature was clear as he made the host and audience laugh while telling them he was from a ‘good place’ called Tipps End.

he then Colonel Tom, aged 63, charm the audience as he chatted to the late Terry Wogan, while appearing on Blankety Blank

he then Colonel Tom, aged 63, charm the audience as he chatted to the late Terry Wogan, while appearing on Blankety Blank

he then Colonel Tom, aged 63, charm the audience as he chatted to the late Terry Wogan, while appearing on Blankety Blank 

‘The last year of our father’s life was nothing short of remarkable’: Captain Tom’s daughters tell of their pride

‘It is with great sadness that we announce the death of our dear father, Captain Sir Tom Moore.

‘We are so grateful that we were with him during the last hours of his life; Hannah, Benjie and Georgia by his bedside and Lucy on FaceTime. We spent hours chatting to him, reminiscing about our childhood and our wonderful mother. We shared laughter and tears together.

‘The last year of our father’s life was nothing short of remarkable. He was rejuvenated and experienced things he’d only ever dreamed of.

‘Whilst he’d been in so many hearts for just a short time, he was an incredible father and grandfather, and he will stay alive in our hearts forever.

‘The care our father received from the NHS and carers over the last few weeks and years of his life has been extraordinary. They have been unfalteringly professional, kind and compassionate and have given us many more years with him than we ever would have imagined.

‘Over the past few days our father spoke a great deal about the last 12 months and how proud he felt at being able to leave behind the growing legacy of his Foundation.

‘We politely ask for privacy at this time so we can grieve quietly as a family and remember the wonderful 100 years our father had. Thank you.’

He only managed to walk away with the consolation prize; its infamous chequebook and pen, after appearing on a Christmas special version of the programme.

But in recent times Captain Tom became GQ magazine’s oldest cover star and even scored a number one chart hit with Michael Ball in a charity recording of You’ll Never Walk Alone.  

In an interview with the publication after his award, the veteran opened up about his 20-year first marriage, his beloved late wife Pamela’s battle with dementia, and how he wants to be there for ‘lonely people in need of help’.

He broke down as he discussed the moment he realised he would have to put his wife into a care home. 

He told the magazine: ‘Taking her… she didn’t really know what we were doing. And I felt… I felt I was letting her down. 

‘I realise it was the best that could be done. I realise my effort wasn’t enough.’

He also joked about installing two stair lifts at his home and how he enjoys ‘lots of sugar’ on his porridge every morning, ‘because cholesterol is the least of his worries at 100’. 

The hero also wrote an autobiography and is helping to set up a charity. 

He also launched a £35.95 bottle of gin, his own podcast and there is even a movie in the works after UK companies Fred Films and Powder Keg Pictures bought the rights to the feature about the former British Army captain. 

The centenarian had smiled as he sat in a plane seat emblazoned with his name in a picture shared to his official Twitter page as he went to Barbados in his last public appearance.

Poignantly he revealed the flight ticked an item ‘off his bucket list’.

He said at the time: ‘I never thought that, at the age of 100, I would get to travel again. I’m so grateful to everyone who has made this possible. 

‘The support I have been shown in 2020 has given me renewed energy and today I get to tick something off my bucket list.’

Captain Sir Thomas Moore poses for the media after receiving his knighthood from the Queen at a ceremony at Windsor Castle in July

Captain Sir Thomas Moore poses for the media after receiving his knighthood from the Queen at a ceremony at Windsor Castle in July

Captain Sir Thomas Moore poses for the media after receiving his knighthood from the Queen at a ceremony at Windsor Castle in July

Captain Tom's daughter Hannah Ingram-Moore, a recruitment officer, from Marston Moretaine in Bedfordshire, revealed the fundraising idea came about after her husband Colin challenged his father-in-law to to do 100 laps before his birthday

Captain Tom's daughter Hannah Ingram-Moore, a recruitment officer, from Marston Moretaine in Bedfordshire, revealed the fundraising idea came about after her husband Colin challenged his father-in-law to to do 100 laps before his birthday

Captain Tom’s daughter Hannah Ingram-Moore, a recruitment officer, from Marston Moretaine in Bedfordshire, revealed the fundraising idea came about after her husband Colin challenged his father-in-law to to do 100 laps before his birthday

The war hero who became a national treasure by walking 100 laps of his garden: How Captain Sir Tom Moore went from fighting in Burma to raising $45million for the NHS and being knighted by the Queen

Captain Sir Tom Moore’s death today aged 100 marks the end of an extraordinary life that saw him go from WWII hero to quiz show star and then a national treasure after walking 100 laps of his garden to raise $45million for the NHS.

The grandfather-of-four’s service in World War Two took him across Asia and the Far East, including tours in India, Burma and Sumatra.

Back in Blighty, spells as an Army tank instructor were interspersed with work at the family building business – while in his spare time he enjoyed riding motorbikes.

The Yorkshire grammar school lad was to shoot to national attention in 1983, when he charmed the audience on hit BBC show Blankety Blank.

Finally, after his heroics during the coronavirus pandemic, he would be knighted by the Queen, made an honorary member of the England cricket team, and be lauded by Britain’s best-known celebrities and politicians. 

He also became GQ magazine’s oldest cover star and scored a number one hit with Michael Ball in a charity recording of You’ll Never Walk Alone.

But though his family today rightly recalled his life as an ‘exciting adventure’ it also saw darker moments, including a sexless first marriage that ended in annulment.

In his autobiography, Captain Tom said he had ‘given up on love’ until aged 50 when he met his beloved second wife, Pamela. They went on to have two children, and the veteran went on to become a proud grandfather of four. 

Sir Tom Moore (pictured front) along with his grandchildren Benji (left), Georgia (middle left), his daughter Hannah (middle right) and her husband Colin Ingram (right) as they enjoyed the Barbados sunshine. This was to be the final photo of the veteran before his death today

Sir Tom Moore (pictured front) along with his grandchildren Benji (left), Georgia (middle left), his daughter Hannah (middle right) and her husband Colin Ingram (right) as they enjoyed the Barbados sunshine. This was to be the final photo of the veteran before his death today

Sir Tom Moore (pictured front) along with his grandchildren Benji (left), Georgia (middle left), his daughter Hannah (middle right) and her husband Colin Ingram (right) as they enjoyed the Barbados sunshine. This was to be the final photo of the veteran before his death today 

Colonel Tom pictured during the Second World War. Boris Johnson described him as a national treasure during the Covid-19 crisis after raising almost $45million for the NHS

Colonel Tom pictured during the Second World War. Boris Johnson described him as a national treasure during the Covid-19 crisis after raising almost $45million for the NHS

Colonel Tom pictured during the Second World War. Boris Johnson described him as a national treasure during the Covid-19 crisis after raising almost $45million for the NHS

Captain Moore is pictured front centre during his days in the Army. He joined the Armed Forces in 1940 when he was aged 20

Captain Moore is pictured front centre during his days in the Army. He joined the Armed Forces in 1940 when he was aged 20

Captain Moore is pictured front centre during his days in the Army. He joined the Armed Forces in 1940 when he was aged 20

Captain Tom was born in Keighley, West Yorkshire, on April 30 1920.

He attended Keighley Grammar School and later completed an apprenticeship as a civil engineer before joining the Army.

He enlisted into the eighth battalion of the Duke of Wellington’s Regiment (8 DWR), an infantry unit that was converted to operate Churchill tanks as part of the Royal Armoured Corps (RAC).

In 1940, he was selected for officer training and rose to the rank of captain, later being posted to 9 DWR in India.

He served and fought in the Arakan in western Burma, since renamed Rakhine State, and went with his regiment to Sumatra after the Japanese surrender.

After the war, he returned to the UK and worked as an instructor at the Armoured Fighting Vehicle School in Bovington, Dorset.

He also worked for his family’s building company and later became manager at a concrete company.

In his free time he was a keen motorcycle racer and has admitted receiving a speeding fine while in his late 90s. He also appeared on popular BBC television quiz show Blankety Blank in 1983.

He wrote frankly about a sexless first marriage that ended in annulment.

Although Moore was 50 when they met, he had a 40-year marriage with his second wife, Pamela, and visited her every day while she was in a care home with dementia.

In a BBC interview, he spoke of his distress about her mental deterioration and pity for other residents who had no visitors.

After she died, he moved in with his daughter, Hannah, and his son-in-law Colin Ingram and grandchildren Benji and Georgia in the village of Marston Moretaine. 

Captain Tom suffered a broken hip in 2018 and also required treatment for skin cancer of the head.

His family said this inspired him to do something to help the NHS, and he decided to walk 100 laps of his garden in Marston Moretaine before his 100th birthday to raise funds.

Captain Tom started his challenge in early April 2020 with the initial target of raising £1,000 for NHS Charities Together.

Ten days later, assisted by his walking frame, he had completed 100 laps and raised more than £20 million.

‘It really is absolutely enormous isn’t it?’ he said at the time.

‘That sum of money is very difficult to imagine but it’s coming in so well.’

He vowed to keep on walking laps of the 25-metre circuit, and did so until his birthday.

Prime Minister Boris Johnson said his ‘heroic efforts have lifted the spirits of the entire nation’, the Duke of Cambridge praised him as a ‘one-man fundraising machine’ and he even released a charity single. 

A long list of celebrities praised Captain Tom’s efforts, including David Walliams, Sir Mo Farah, Lewis Hamilton and Gary Lineker, along with politicians and royals including Health Secretary Matt Hancock and the Duke of Sussex.   

Captain Tom with a Scott bike after the war. It was made in Shipley and he said he raced in Yorkshire after the war

Captain Tom with a Scott bike after the war. It was made in Shipley and he said he raced in Yorkshire after the war

Captain Tom with a Scott bike after the war. It was made in Shipley and he said he raced in Yorkshire after the war

Captain Tom’s triumph sparked off an extraordinary few months for the veteran which saw him feted as a national treasure. 

His cover of You’ll Never Walk Alone, together with singer Michael Ball, reached number one in the charts, making him the oldest artist ever to have a UK number one single.

A flypast of a Spitfire and a Hurricane marked his 100th birthday, and he was made an honorary colonel.

Speaking about the flypast, Captain Tom said: ‘I’m one of the few people here who’ve seen Hurricanes and Spitfires flying past in anger.

‘Fortunately today they’re all flying peacefully.’

He raised a total of £32.7 million, with donations from 1.5 million supporters, before his fundraising page was closed at midnight following his 100th birthday.

He started his challenge a little over three weeks earlier, and he encouraged people to continue to donate to NHS Charities Together.

Captain Tom rounded off 2020 with a trip to Barbados with his family, and his fundraising efforts were marked during the New Year drone display in London, as his figure appeared over the O2 Arena. 

He was the guest of honor at the opening of the NHS Nightingale Hospital Yorkshire and the Humber in Harrogate, set up to help with increased numbers of hospital admissions during the pandemic, and he appeared by video link.

So many people sent him cards to mark his 100th birthday that a dedicated sorting office was set up at his grandson’s school.

He was sent more than 140,000 birthday cards, including a signed card from the Queen. 

Captain Tom's daughter Hannah Ingram-Moore, a recruitment officer, from Marston Moretaine in Bedfordshire, revealed the fundraising idea came about after her husband Colin challenged his father-in-law to to do 100 laps before his birthday

Captain Tom's daughter Hannah Ingram-Moore, a recruitment officer, from Marston Moretaine in Bedfordshire, revealed the fundraising idea came about after her husband Colin challenged his father-in-law to to do 100 laps before his birthday

Captain Tom’s daughter Hannah Ingram-Moore, a recruitment officer, from Marston Moretaine in Bedfordshire, revealed the fundraising idea came about after her husband Colin challenged his father-in-law to to do 100 laps before his birthday

Captain Sir Thomas Moore poses for the media after receiving his knighthood from the Queen at a ceremony at Windsor Castle in July

Captain Sir Thomas Moore poses for the media after receiving his knighthood from the Queen at a ceremony at Windsor Castle in July

Captain Sir Thomas Moore poses for the media after receiving his knighthood from the Queen at a ceremony at Windsor Castle in July

His family announced Captain Tom had died at 4.05pm today with this social media post celebrating his life from 1920 -2021

His family announced Captain Tom had died at 4.05pm today with this social media post celebrating his life from 1920 -2021

His family announced Captain Tom had died at 4.05pm today with this social media post celebrating his life from 1920 -2021

A train was named after him, he was awarded the Freedom of the City of London, and the postbox outside his village Post Office was painted NHS blue in honor of his efforts.

Captain Tom, who was a cricket fan, was also made an honorary member of the England cricket team.

‘People keep saying what I have done is remarkable, however it’s actually what you have done for me which is remarkable,’ he said at the time.

‘The past three weeks have put a spring back in my step.

‘I have renewed purpose and have thoroughly enjoyed every second of this exciting adventure.’

His daughter Hannah Ingram-Moore said on his 100th birthday: ‘I think we know that he has touched the hearts of many people around the world.

‘He’s definitely engaged us all and given us hope and unity.

‘So, there will be legacy.’

The Captain Tom Foundation was established by his family to ‘spread hope and ease loneliness’, and his Walk With Tom campaign had the same goal during England’s second lockdown in November 2020.

Captain Tom helped raise spirits during the coronavirus crisis, saying in one TV appearance: ‘To all those people who are finding it difficult at the moment: The sun will shine on you again, and the clouds will go away.’

His motto, which signed off many posts from his popular Twitter account, was ‘tomorrow will be a good day’.

Captain Tom died today aged 100.

Archbishop of Canterbury among slew of fans paying tribute to Captain Sir Tom Moore after his death aged 100  

The Archbishop of Canterbury was tonight among a slew of fans paying tribute to Captain Sir Tom Moore, who has died aged 100.

Speaking tonight, Justin Welby said: ‘I am deeply saddened to hear that Sir Captain Tom Moore has died. I pray for his family and friends, and I join millions across the country in mourning with them.

‘Captain Tom was the very best of us. His courage, compassion, resilience, hope and generosity have been an inspiration to millions – and an example to us all. Where he walked a nation followed.

‘I give thanks to God for such a long life, so well lived. May Captain Tom rest in peace.’ 

Singer Michael Ball, who recorded a charity cover of You’ll Never Walk Alone with Sir Tom that reached number one, wrote on Twitter: ‘Rest in peace @captaintommoore. A wonderful life so well lived and a hero and fighter to the very end.

‘So very very sad. Love and prayers for @Hannah-I-M and all the family. ‘

Boris Johnson has spoken to Sir Tom’s daughter Hannah Ingram-Moore to offer his condolences, while Queen Elizabeth has sent a private message to his family to pay her respects.   

Boris Johnson and Archbishop of Canterbury Justin Welby have paid glowing tributes to Captain Tom, who has died at the age of 100 after a short battle with Covid-19. The PM said he 'was a hero in the truest sense of the word'

Boris Johnson and Archbishop of Canterbury Justin Welby have paid glowing tributes to Captain Tom, who has died at the age of 100 after a short battle with Covid-19. The PM said he 'was a hero in the truest sense of the word'

Boris Johnson and Archbishop of Canterbury Justin Welby have paid glowing tributes to Captain Tom, who has died at the age of 100 after a short battle with Covid-19. The PM said he ‘was a hero in the truest sense of the word’

Chancellor Rishi Sunak tweeted: ‘A proud Yorkshire man. A dedicated Army Officer. A tireless fundraiser. And above all, an inspiration to us all. Rest in peace Captain Tom.’

Health Secretary Matt Hancock tweeted: ‘I’m so sorry to hear that Captain Tom has passed away in hospital.

‘He was a great British hero that showed the best of our country & I send my best wishes to his family at this time.’ 

Home Secretary Priti Patel tweeted: ‘An inspiration to millions, not just in the United Kingdom, but around the world. A bright, kind light in the darkest of times. A British hero.

‘I will never forget his undaunted optimism and how it helped us all to keep going. Rest in peace, @CaptainTomMoore.’

Former PM David Cameron paid his respects, tweeting: ‘Captain Sir Tom Moore has been an inspiration – lighting up what has been such a dark year for so many.

‘My thoughts and prayers are with his family and friends, and with all those who have so sadly lost a loved one due to this terrible virus. RIP Sir Tom, a great British hero.’

Captain Tom Moore (2-L) with grandson Benji (L), daughter Hannah Ingram-Moore (2-R) and granddaughter Georgia, pictured after completing his 100th length of his garden. A statement from his family tonight read: 'The last year of our father's life was nothing short of remarkable. He was rejuvenated and experienced things he'd only ever dreamed of'

Captain Tom Moore (2-L) with grandson Benji (L), daughter Hannah Ingram-Moore (2-R) and granddaughter Georgia, pictured after completing his 100th length of his garden. A statement from his family tonight read: 'The last year of our father's life was nothing short of remarkable. He was rejuvenated and experienced things he'd only ever dreamed of'

Captain Tom Moore (2-L) with grandson Benji (L), daughter Hannah Ingram-Moore (2-R) and granddaughter Georgia, pictured after completing his 100th length of his garden. A statement from his family tonight read: ‘The last year of our father’s life was nothing short of remarkable. He was rejuvenated and experienced things he’d only ever dreamed of’

Other politicians have also remembered the centenarians phenomenal contribution in 2020, with MPs describing him as a ‘real candle in the gloom’. 

Commons Speaker Sir Lindsay Hoyle said: ‘A light has gone out in the world tonight, with news of the death of our very own national treasure, Captain Sir Tom Moore.

‘He came into our lives when he was 99, by raising an incredible £32 million for the NHS by walking 100 laps of his garden with his Zimmer frame.

‘He inspired us during the first Covid lockdown, raised our spirits and made us think that we can do this – we can get through this pandemic.

‘A nation will be in mourning today, and our hearts go out to his family, who have lost a wonderful father and grandfather.

‘Captain Sir Tom, you were a hero during the Second World War. You were a hero during some of our darkest hours. We salute you – may you rest in peace.’ 

For Labour, shadow transport minister Mike Kane added: ‘Some people are born great, some people achieve greatness and some have greatness thrust upon them, and I think Sir Tom probably was all three of those things.

‘An inspiration to the whole nation at a time of crisis, a real candle in the gloom for the British people and I wholeheartedly concur with your comments, Mr Deputy Speaker.’

Labour leader Sir Keir Starmer tweeted: ‘This is incredibly sad news. Captain Tom Moore put others first at a time of national crisis and was a beacon of hope for millions. Britain has lost a hero.’

Mayor of London Sadiq Khan tweeted: ‘Heartbroken to hear the news that Captain Sir Tom Moore has sadly passed away. He was a true hero, in every sense of the word, and will be mourned by millions. My thoughts are with his family at this very difficult time.’ 

Foreign Secretary Dominic Raab tweeted: ‘Deeply saddened by the news of Sir @captaintommoore’s death.

‘He was a quite extraordinary individual who inspired and boosted the morale of the whole nation. My thoughts are with his family who can be proud of everything he achieved.’

Veteran fundraiser Lloyd Scott, who wore a 130lb deep-sea diving suit to race Captain Sir Tom Moore at his home in Marston Moretaine, Bedford, said: ‘The very saddest of news.

‘Captain Tom was a shining light, who inspired everyone; helping us cope through this dreadful time – battling this ghastly virus.

‘A humble hero, his spirit touched the very soul and brought out the best in humanity. God bless you Tom and RIP.’

DJ MistaJam tweeted: ‘Feeling extremely grateful for Captain Sir Tom Moore today – he was a real beacon of light in such dark times and a reminder that we all have the power to make things better for each other if we truly are willing to put in the effort. Rest in Peace Sir.’ 

TV and radio presenter Amanda Holden wrote on Instagram: ‘Goodbye to this absolute joy of a man. @captainsirtom ..A National Hero who brought us all together and shone so much light in such a dark time. .. his indomitable spirit and sense of humour taught us so much. .. and will live on thanks to the enormous legacy left behind . My love goes out to your wonderful family.’

The NHS, as well as nurses who cared for the beloved veteran, made sure to honor his passing. 

The NHS, for which Sir Tom raised millions of pounds, tweeted: ‘Thanks for everything Sir Tom.’

In a statement shared on Twitter, Liz Lees, chief nurse at Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust said: ‘It has been our immense privilege to care for Captain Sir Tom Moore.

‘We share our deepest condolences and sympathies with his family and loved ones at this incredibly sad time.

‘We’d also like to say thank you, and pay tribute to Captain Sir Tom Moore for the remarkable contribution he has made to the NHS.’

BBC presenter Victoria Derbyshire tweeted: ‘Thank you Sir for everything you did for our country. You will never, ever be forgotten

‘To Hannah and your whole family – we were privileged to be able to get to know your father a little. Thank you. What an incredible man. Sending so much love and strength to you’.

Boris Johnson’s fiancee Carrie Symonds tweeted: ‘Just amazing to think what @captaintommoore achieved in his 100th year of life. Thank you for inspiring us all.’ 

Some Twitter users paid their respects by sharing images of characters saluting in his honor

Some Twitter users paid their respects by sharing images of characters saluting in his honor

Some Twitter users paid their respects by sharing images of characters saluting in his honor

Dylan Jones, editor in Chief of GQ, said: ‘Captain Tom was one of the heroes of 2020, and he was the first person we thought of celebrating when we started planning last year’s Men Of The Year Awards.

‘Not only was he the oldest person ever to grace our cover, he was one of the most gracious. He was a hero, a genuine old-fashioned hero, and I feel blessed that we were in his orbit, albeit for a very brief time.’ 

Top Gear presenter Paddy McGuinness tweeted: ‘I never knew Captain Sir Tom Moore personally but, like millions of others, it felt like I did. He brought us together at a time when we needed it the most. I’d smile whenever he popped up on the telly, he made me feel proud, optimistic and hopeful for the future. RIP Captain’.

Radio presenter Zoe Ball tweeted: ‘Captain Sir Tom Moore. Thank you for inspiring us all to do more to help our fellow humans.

‘You are forever in our hearts. May your star shine the brightest for your loved ones. RIP magical chap.’ 

BBC presenter Dan Walker tweeted: ‘How sad to hear about Captain Sir Tom Moore. He did so much to inspire us all last year & achieved so much in his 100th year. He raised millions of pounds, lifted millions of spirits and now millions will miss his wisdom & his smile. My deepest condolences to his loved ones’.  

Good Morning Britain’s Susanna Reid tweeted: ‘The man who united and inspired our nation at a moment of deepest despair. Thank you Captain Sir Tom Moore for your service. I am heartbroken for your family. A life well lived, and well loved. RIP.’

Northern Ireland First Minister Arlene Foster tweeted: ‘Captain Sir Tom Moore has left us. He leaves behind a living legacy to our NHS heroes and his inspiring example of the power of the human spirit in the face of adversity.’

Fitness expert Joe Wicks, also known as The Body Coach, wrote on Instagram: ‘An inspiration who helped millions of people feel hopeful and optimistic during a difficult time. Rest in Peace Sir Captain Tom Moore.’

TV star Nick Knowles tweeted: ‘RIP Sir Tom Moore Was an honour to get to know you & laugh & smile together in Windsor An honourable man, you epitomised positivity & hope.’

Ruth May, chief nursing officer for England, said Captain Sir Tom Moore gave the nation a ‘boost when we most needed it’.

She said in a statement: ‘On behalf of everyone in the NHS, I want to pay tribute to Captain Sir Tom Moore who has been the model of all that has been good about our country’s response to Covid-19.

‘People rightly marvel at the tens of millions of pounds Captain Sir Tom raised for the NHS, but for me his biggest achievement and most important contribution to helping my fellow nurses, doctors and all those in the NHS responding to coronavirus, has been how he brought the country together and gave us all a boost when we most needed it.

‘I also want to echo the thanks of Hannah and Lucy to my colleagues who have cared for Captain Sir Tom in his final days, and I am proud that the NHS was able to offer Captain Sir Tom and his family compassion, skill and dedication when they most needed it.’

Defence Secretary Ben Wallace said: ‘In national emergencies ordinary people do extraordinary things and inspire us all to pull together to overcome adversity.

‘Few will have heard of Capt Sir Tom before this crisis but his contribution and example now live on in us all.’

Culture Secretary Oliver Dowden tweeted: ‘RIP Captain Sir Tom Moore He captured the hearts of the nation with his incredible fundraising, wise words and can-do spirit Thank you Sir.’ 

Susan Hinchcliffe, leader of Bradford Council, said: ‘We are deeply saddened to hear of the death of Captain Sir Tom Moore and our thoughts are with his family and friends at this difficult time.

‘He was a great inspiration to many people with his fighting spirit and optimism during this pandemic.

‘The huge amount of money he raised for the NHS showed how his efforts inspired people, not just in the UK but all around the world.

‘It was a story of hope, determination and, as a man who was Keighley born and bred, of true Yorkshire grit.

‘Captain Sir Tom was one of the heroes of the Covid-19 pandemic, but, as well as that, he was a remarkable man whose compassion for the pandemic compelled him to do his bit to help despite his age.’ 

BBC’s The One Show tweeted: ‘We are so saddened to hear the passing of Captain Sir Tom Moore. He inspired us all and our thoughts and prayers are with his family and loved ones at this time’. 

Source: | This article originally belongs to Dailymail.co.uk


โครงสร้างและหน้าที่ของการกลายพันธุ์ของเข็ม D614G ของ SARS-CoV-2 คืออะไร?


ในปีนับตั้งแต่การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) เริ่มมีการลงทุนจำนวนมากเพื่อให้ความสนใจในการวิจัยเกี่ยวกับไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

ด้วยเหตุนี้การศึกษาทดลองจำนวนมากจึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยคลี่คลายโครงสร้างและชีวเคมีของไวรัสสายพันธุ์ D614G สายพันธุ์ D614G ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่โดดเด่นทั่วโลกรวมถึงผลกระทบต่อการทำงานของมัน

การศึกษา: การวิเคราะห์เชิงคำนวณของความเสถียรของโปรตีนและเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ Allosteric ในรูปแบบที่แตกต่างกันของ SARS-CoV-2 Spike D614G Mutant: Reconciling Functional Mechanisms ผ่าน Allosteric Model of Spike Regulation Design_Cells / Shutterstock

การพิมพ์ล่วงหน้าใหม่ในไฟล์ bioRxiv* เซิร์ฟเวอร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนา“ มุมมองแบบรวมและรูปแบบการทำงานที่สอดคล้องกับข้อมูลการทดลองที่หลากหลาย” นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการคำนวณเพื่อรวมข้อมูลที่มีอยู่เข้าด้วยกันดังนั้นจึงสำรวจกลไกระดับโมเลกุลของการกลายพันธุ์ D614 พวกเขาใช้การสร้างแบบจำลองอะตอมของโปรตีนสไปค์ของไวรัสโดยคิดว่ามันเป็นกลไกการกำกับดูแลแบบ allosteric

โปรตีนที่ขัดขวาง

SARS-CoV-2 ขัดขวางมีขั้ว C และหน่วยย่อย N-terminal S1 และ S2 S1 เป็นสื่อกลางในการแนบตัวรับไวรัสโดยมีโดเมน N-terminal (NTD) และโดเมนที่มีผลผูกพันกับตัวรับ (RBD) RBD สามารถแพร่กระจายได้และผ่านการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบที่เกิดขึ้นเองอย่างต่อเนื่องโดยสลับระหว่างตำแหน่ง ‘ลง’ และ ‘ขึ้น’ การขัดขวางสามารถผูกกับตัวรับได้เฉพาะในรูปแบบ ‘ขึ้น’ เท่านั้น

S2 เป็นสื่อกลางในการหลอมรวมเซลล์ของไวรัสและโฮสต์ ได้รับการอนุรักษ์อย่างสูงและมีเปปไทด์มากมาย S1 เป็นเกราะป้องกันแบบไดนามิกและป้องกันของกลไกฟิวชั่น

เมื่อไวรัสจับตัวกับตัวรับเอนไซม์ที่แปลงสภาพ angiotensin 2 (ACE2) โปรตีนที่ขัดขวางจะผ่านความแตกแยกที่ส่วนต่อประสาน S1 / S2 และหน่วยย่อยทั้งสองแยกออกจากกัน สิ่งนี้ก่อให้เกิดชุดของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เป็นสื่อกลางในการหลอมรวมกันของเยื่อหุ้มไวรัสและเยื่อหุ้มเซลล์

จุดมุ่งหมายของการศึกษา

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำลองโครงสร้างของโปรตีนสไปค์ SARS-CoV-2 ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบกลายพันธุ์ เพื่อจุดประสงค์นี้นักวิจัยได้ใช้การจำลองขนาดใหญ่ตลอดจนการวิเคราะห์ความเสถียรของโปรตีนและการสื่อสารความผันผวนแบบไดนามิกและการวิเคราะห์ชุมชนบนเครือข่าย

การกลายพันธุ์ของ D614G ขัดขวางการเคลื่อนไหวร่วมกันอย่างละเอียด

ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์บางคนได้อธิบายถึงการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นของมนุษย์กลายพันธุ์ D614G ว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีการสนับสนุนโครงสร้างแบบเปิดนั่นคือสมมติฐาน “การเปิดกว้าง” สิ่งนี้จะช่วยให้ RBD ขัดขวางการติดต่อกับตัวรับโฮสต์ ACE2

ไม่พบการเปลี่ยนแปลงระดับนี้ในการศึกษาปัจจุบัน การใช้การจำลอง CG-CABS ตามด้วยการสร้างอะตอมขึ้นใหม่แสดงให้เห็นว่าการกลายพันธุ์ของ D614G มีพลวัตเชิงโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันมากกับไวลด์ไทป์ในสถานะปิดและเปิด ผลของการกลายพันธุ์จึงมีความละเอียดอ่อนมากซึ่งประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กจำนวนมากและมีการแปลกระจายไปทั่วโครงสร้างของโปรตีน สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรโตเมอร์และภายในโปรโตเมอร์โดยควรควบคุมการเคลื่อนไหวร่วมกันบางอย่างในโครงสร้างแบบปิด

การมองลึกลงไปว่าการเคลื่อนไหวโดยรวมและการจัดเรียงใหม่เกิดขึ้นอย่างไรหลังจากการกลายพันธุ์ของ D614G อาจทำให้เกิดแสงมากขึ้นว่าสิ่งนี้ส่งผลต่อการติดเชื้อ

D614G ปรับความเสถียรและความชอบในการสื่อสารแบบ allosteric

นักวิจัยยังพิจารณาถึงความเสถียรและลักษณะการสื่อสารของกรดอะมิโนทั้งในโปรตีนชนิดไวด์ไทป์และโปรตีนที่กลายพันธุ์ของไวรัส พวกเขาพบว่าไซต์ D614 พร้อมกับไซต์ Q613 ยึดและรวมสิ่งตกค้างที่สำคัญไว้ในศูนย์ควบคุมหรือบานพับที่ควบคุมการเคลื่อนไหวที่ขัดขวางทั่วโลกตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในโครงสร้างของการขัดขวางในสถานะปิดและเปิด

ศูนย์บานพับเหล่านี้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีพลังซึ่งมีทั้งหน้าสัมผัสภายในและระหว่างโปรโตเมอร์ที่เกิดขึ้นใกล้กับตำแหน่งเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยย่อย S2 ที่แข็ง D614G ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับการทดแทนอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันโดยมีเสถียรภาพของรูปแบบขัดขวางทั้งแบบปิดและแบบเปิด

การกลายพันธุ์ทำให้สไปค์ทริมเดอร์มีเสถียรภาพในขณะที่ลดการหลุดของโดเมน S1 ก่อนเวลาอันควรซึ่งเป็นสมมติฐาน“ S1-shding” สิ่งนี้จะเพิ่มจำนวน spikes ที่ใช้งานได้และการติดเชื้อของตัวแปร

อย่างไรก็ตามการกลายพันธุ์ของ D614G จะขัดขวางกลุ่มบานพับและเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวที่ใช้งานได้ในทริมเมอร์ซึ่งอาจเพิ่มความพร้อมของโปรโตเมอร์ที่ขัดขวางเพื่อเปลี่ยนไปใช้โครงสร้างแบบเปิด ดังนั้นผลการรักษาเสถียรภาพของการกลายพันธุ์นี้จึงแตกต่างกันในสถานะปิดและเปิด สิ่งนี้อาจช่วยรวมสมมติฐาน “การเปิดกว้าง” และ “การส่องออกของ S1” ซึ่งพิจารณาถึงผลของการกลายพันธุ์นี้

ปรับปรุงการส่งสัญญาณ allosteric ในสถานะเปิด

การวิเคราะห์ชุมชนเครือข่ายของโปรตีนสไปค์ SARS-CoV-2 แสดงให้เห็นถึงความสามารถของการกลายพันธุ์นี้ในการเพิ่มจำนวนชุมชนที่มีเสถียรภาพในโครงสร้างแบบเปิดและของฮับ allosteric สำหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างโดเมน S1-S2

การค้นพบของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าการกลายพันธุ์สามารถเพิ่มการส่งสัญญาณระยะไกลของการขัดขวางได้โดยการจัดระเบียบปฏิสัมพันธ์ allosteric ในสถานะปิด สิ่งนี้จะเพิ่มความเสถียรและการสื่อสารที่อินเทอร์เฟซ S1 / S2 โดยมีการส่งสัญญาณ allosteric ที่ดีขึ้นระหว่างสองโดเมนในสถานะเปิด

ในขณะเดียวกันการกลายพันธุ์จะ จำกัด การเคลื่อนที่ของ S1 ซึ่งจะลดการหลุดออกในขณะเดียวกันก็เพิ่มข้อได้เปรียบทางอุณหพลศาสตร์ของสภาวะเปิด เป็นผลให้ RBD และ NTD มีโอกาสสัมผัสกับตัวรับโฮสต์มากขึ้นซึ่งสนับสนุนการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น

สิ่งนี้สนับสนุนบทบาทของการกลายพันธุ์ในการสนับสนุนสถานะเปิดโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งสัญญาณ allosteric ในสถานะนี้และ จำกัด การส่อง S1

การวิเคราะห์ฮับเครือข่ายของโครงสร้างที่กลายพันธุ์ SARS-CoV-2 S-D614 และ S-D614G (A) การประเมินเชิงปริมาณของจำนวนฮับที่ไม่ซ้ำกันในรูปแบบปิดและเปิดของ SGSAS / D614 (แสดงในแถบสีเขียว) รูปแบบปิดและเปิดของ S-GSAS / G614 (แถบสีแดง) และ SRRAR / G614 (แถบสีน้ำเงิน ). การทำแผนที่โครงสร้างของชุมชนทั่วไปที่ใช้ร่วมกันโดยสถานะปิดและสถานะเปิดจะถูกฉายไปยังโปรโตเมอร์เดียวสำหรับ S-GSAS / D614 ในสถานะปิดทั้งหมด (B) และ S-GSAS / D614 ในสถานะเปิด (C) ฮับจะแสดงเป็นทรงกลมสีแดง (D) การทำแผนที่โครงสร้างที่ไม่ซ้ำกันในรูปแบบปิดของ S-GSAS / G614 (pdb id 7KDK) (E) การทำแผนที่โครงสร้างของฮับเฉพาะสำหรับ S-GSAS / G614 ในสถานะเปิด (รหัส pdb 7KDL) ฮับจะแสดงเป็นทรงกลมสีน้ำเงิน การทำแผนที่จะฉายลงบนโปรโตเมอร์ตัวเดียวที่แสดงด้วยริบบิ้นสีฟ้า

การวิเคราะห์ฮับเครือข่ายของโครงสร้างที่กลายพันธุ์ SARS-CoV-2 S-D614 และ S-D614G (A) การประเมินเชิงปริมาณของจำนวนฮับที่ไม่ซ้ำกันในรูปแบบปิดและเปิดของ SGSAS / D614 (แสดงในแถบสีเขียว) รูปแบบปิดและเปิดของ S-GSAS / G614 (แถบสีแดง) และ SRRAR / G614 (แถบสีน้ำเงิน ). การทำแผนที่โครงสร้างของชุมชนทั่วไปที่ใช้ร่วมกันโดยสถานะปิดและสถานะเปิดจะถูกฉายไปยังโปรโตเมอร์เดียวสำหรับ S-GSAS / D614 ในสถานะปิดทั้งหมด (B) และ S-GSAS / D614 ในสถานะเปิด (C) ฮับจะแสดงเป็นทรงกลมสีแดง (D) การทำแผนที่โครงสร้างที่ไม่ซ้ำกันในรูปแบบปิดของ S-GSAS / G614 (pdb id 7KDK) (E) การทำแผนที่โครงสร้างของฮับเฉพาะสำหรับ S-GSAS / G614 ในสถานะเปิด (รหัส pdb 7KDL) ฮับจะแสดงเป็นทรงกลมสีน้ำเงิน การทำแผนที่จะฉายลงบนโปรโตเมอร์ตัวเดียวที่แสดงด้วยริบบิ้นสีฟ้า

มีผลกระทบอย่างไร?

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาแสดงให้เห็นถึงการทำงานของกฎข้อบังคับ allosteric ของการกลายพันธุ์ D614G ซึ่งทำหน้าที่ทั้งในไซต์ที่อยู่ติดกันและระยะไกล ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสารตกค้าง D614 เป็นสารที่สั่งการเปลี่ยนของโดเมนที่มีผลผูกพันตัวรับ (RBD) ของโปรตีนขัดขวางไวรัสระหว่างสถานะปิดและสถานะเปิด การกลายพันธุ์ของ D614G สามารถเพิ่มเสถียรภาพในการขัดขวางได้ทั้งในรูปแบบเปิดและแบบปิด แต่จะช่วยให้รูปแบบเปิดเป็นที่นิยมทางอุณหพลศาสตร์มากขึ้น

เป็นผลให้นักวิจัยกล่าวว่าการกลายพันธุ์นี้เกี่ยวข้องกับการลดการหลั่งของโดเมน S1 ของโปรตีนขัดขวาง สิ่งนี้จะผลักดันการติดเชื้อที่สูงขึ้นของสายพันธุ์นี้

ผลการวิจัยพบว่าการกลายพันธุ์ของ D614G ช่วยลดการหลั่งของ S1 ซึ่งส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ในท้องถิ่นของโปรตีนที่ขัดขวาง ผลกระทบที่สำคัญยังคงเป็นผลจากผลกระทบที่มีต่อความเสถียรของการขัดขวางและการสื่อสารภายในเครือข่ายกากโปรตีน

แบบจำลองการกำกับดูแล allosteric นี้สามารถช่วยอธิบายได้ว่าการกลายพันธุ์ของ D614G ทำให้เกิดผลกระทบอย่างไร ในอนาคตอาจช่วยอธิบายได้ว่าการกลายพันธุ์ทำให้ภูมิคุ้มกันหลบเลี่ยงได้อย่างไร การศึกษาล่าสุดบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าการมีอยู่ของ D614G มีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากต่อการกลายพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกล การกลายพันธุ์เหล่านี้จะผลักดันภูมิคุ้มกันให้รอดพ้น

การพิจารณาฟังก์ชั่นของโปรตีนหอก SARS-CoV-2 ผ่านปริซึมของเครื่องควบคุมเชิงสัณฐานอาจพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์ในการเปิดเผยกลไกการทำงานและการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองของข้อมูลการทดลองที่หลากหลายผ่านแบบจำลอง allosteric ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนเหตุการณ์การส่งสัญญาณ”

ผลกระทบในวงกว้างอาจนำไปสู่การขยายผลโดยรวมของผลกระทบของการกลายพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งอธิบายถึงการเพิ่มขึ้นสู่การครอบงำทั่วโลก การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์กลางการไกล่เกลี่ยของโปรตีนสไปค์จะช่วยให้เข้าใจกลไกของการติดเชื้อไวรัสตลอดจนระบุและพัฒนาสารยับยั้งที่เหมาะสมเพื่อรักษาการติดเชื้อนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

* ประกาศสำคัญ

bioRxiv เผยแพร่รายงานทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่ไม่ได้รับการตรวจสอบโดยเพื่อนดังนั้นจึงไม่ควรถือเป็นข้อสรุปชี้แนะแนวทางการปฏิบัติทางคลินิก / พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือถือว่าเป็นข้อมูลที่กำหนดไว้

ที่มา: | ข่าวการแพทย์


สารต้านไวรัส GC-376 แสดงประสิทธิภาพในการต่อต้านโรคซาร์ส – โควี -2 ในร่างกาย


การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ซึ่งเกิดจากโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ได้ครอบงำชีวิตมนุษย์ทั่วโลกมาเกือบปีแล้ว นับตั้งแต่มีการระบุความเจ็บป่วยนี้ในเดือนธันวาคม 2019 มีผู้เสียชีวิตกว่า 2.2 ล้านคน ในขณะเดียวกันความเครียดทางเศรษฐกิจอันยิ่งใหญ่เป็นผลมาจากข้อ จำกัด ที่รุนแรงซึ่งกำหนดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์และการมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพภายนอกครอบครัวหรือครัวเรือนของตนเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส

แผนผังแสดงการออกแบบการทดลองและการประเมินความปลอดภัยของ GC-376 ในหนู K18-hACE2 (A) K18-hACE2 ถูกท้าทาย (G1 และ G2) หรือท้าทายด้วย SARS-CoV-2 ที่ปริมาณไวรัสสูง (1x10ˆ5 TCID50 / เมาส์ G3 และ G4) หรือปริมาณไวรัสต่ำ (1x10ˆ3 TCID50 / เมาส์; G5 และ G6) การรักษา IP ด้วยรถยนต์ (G1, G3 และ G5) หรือ GC-376 (G2, G4 และ G6 วันละ 40 มก. / กก.) ชุดย่อยของหนูถูกกำจัดอย่างมนุษย์ที่ 2 และ 5 dpc และรวบรวมเนื้อเยื่อที่แตกต่างกัน หนู (n = 8) ได้รับ GC-376 40 มก. / กก. แบ่งเป็น 2 ขนาดต่อวันเป็นเวลา 7 วันและ (B) การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักและ (C) การรอดชีวิตเป็นเวลา 12 วัน (D) หนูถูกกำจัดโดยมนุษย์ที่ 14 dpc และรวบรวมปอดสมองตับม้ามหัวใจและ SI สไลด์ HE ถูกสร้างและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมเชิงลบ ภาพตัวแทนถูกถ่ายด้วยกำลังขยาย 20 เท่าสำหรับเนื้อเยื่อทั้งหมดยกเว้นตัวอย่างสมองที่ถ่ายที่ 4X

แผนผังแสดงการออกแบบการทดลองและการประเมินความปลอดภัยของ GC-376 ในหนู K18-hACE2 (A) K18-hACE2 ถูกท้าทาย (G1 และ G2) หรือท้าทายด้วย SARS-CoV-2 ที่ปริมาณไวรัสสูง (1 × 10ˆ5 TCID50 / เมาส์ G3 และ G4) หรือปริมาณไวรัสต่ำ (1 × 10ˆ3 TCID50 / เมาส์ G5 และ G6) การรักษา IP ด้วยรถยนต์ (G1, G3 และ G5) หรือ GC-376 (G2, G4 และ G6 วันละ 40 มก. / กก.) ชุดย่อยของหนูถูกกำจัดอย่างมนุษย์ที่ 2 และ 5 dpc และรวบรวมเนื้อเยื่อที่แตกต่างกัน หนู (n = 8) ได้รับ GC-376 40 มก. / กก. แบ่งเป็น 2 ขนาดต่อวันเป็นเวลา 7 วันและ (B) การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักและ (C) การรอดชีวิตเป็นเวลา 12 วัน (D) หนูถูกกำจัดโดยมนุษย์ที่ 14 dpc และรวบรวมปอดสมองตับม้ามหัวใจและ SI สไลด์ HE ถูกสร้างและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมเชิงลบ ภาพตัวแทนถูกถ่ายด้วยกำลังขยาย 20 เท่าสำหรับเนื้อเยื่อทั้งหมดยกเว้นตัวอย่างสมองที่ถ่ายที่ 4X

การประเมิน GC-376 ในร่างกาย

วิธีที่เป็นไปได้มากที่สุดในการควบคุมไวรัสนี้คือการฉีดวัคซีนให้กับประชากรทั่วโลกและสิ่งนี้นำไปสู่การเร่งการพัฒนาและการเปิดตัววัคซีน COVID-19 หลายตัว ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมายาต้านไวรัสจำนวนมากได้รับการระบุว่าสมควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังโปรตีนของไวรัสหลายชนิด การพิมพ์ครั้งล่าสุดในไฟล์ bioRxiv* เซิร์ฟเวอร์เกี่ยวข้องกับโมเลกุลดังกล่าวตัวหนึ่งคือตัวยับยั้งโปรตีเอสหลักของไวรัส (Mpro) GC-376

ในขณะที่ ในหลอดทดลอง การศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงการยับยั้ง SARS-CoV Mpro ต่อหน้า GC376 และฤทธิ์ต้าน SARS-CoV-2 ที่มีศักยภาพ แต่ไม่ได้รับการทดสอบเช่นเดียวกับสารยับยั้ง Mpro อื่น ๆ ในร่างกาย. เอกสารฉบับปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานไฟล์ ในร่างกาย ฤทธิ์ต้านไวรัสของ GC-376

ศึกษารายละเอียด

นักวิจัยได้ใช้แบบจำลองเมาส์ K18-hACE2 แบบแปลงพันธุกรรมซึ่งประกอบด้วยหนูที่ได้รับการดัดแปลงโดยการแนะนำตัวรับเอนไซม์ชนิดที่ 2 (hACE2) ที่แปลงเป็นแองจิโอเทนซินของมนุษย์ภายใต้การควบคุมของตัวส่งเสริมเคราติน 18 แบบจำลองสัตว์นี้พัฒนาโรคทางคลินิกและการติดเชื้อที่ร้ายแรงหลังจากการท้าทายด้วย SARS-CoV-2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

นักวิจัยได้ท้าทายหนูด้วยปริมาณไวรัส SARS-CoV-2 ที่แตกต่างกันสองขนาด การควบคุมถูกล้อเลียนท้าทาย สามชั่วโมงหลังจากการท้าทายของไวรัสหนูได้รับการรักษาด้วย GC-376 หรือยานพาหนะเป็นเวลาเจ็ดวัน

หนูที่ถูกล้อเลียนไม่แสดงผลร้ายไม่ว่าจะได้รับการรักษาด้วยยานพาหนะหรือ GC-376 หนูที่ได้รับการรักษาด้วย GC-376 ที่สัมผัสกับไวรัสได้พัฒนาผลกระทบที่ขึ้นกับขนาดยาในแง่ของโรคทางคลินิก

หนูที่อยู่ในกลุ่มความท้าทายในปริมาณสูงที่ไม่ได้รับการรักษาอาจเสียชีวิตหรือป่วยหนักจนถูกฆ่าตาย ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย GC-376 ในปริมาณสูงมีผลลัพธ์ที่คล้ายกัน แต่หนู 1 ใน 5 คนรอดชีวิต แม้ว่าความแตกต่างนี้จะไม่บรรลุนัยสำคัญ แต่การลดน้ำหนักตัวระหว่างทั้งสองกลุ่มก็แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ในกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษาที่มีความท้าทายต่ำการดำเนินของโรคเกิดขึ้นแม้ว่าจะในอัตราที่ช้าลงซึ่งบ่งชี้ถึงผลกระทบที่ขึ้นอยู่กับปริมาณของความท้าทายของไวรัส ในที่สุด 60% ของหนูที่ถูกท้าทายรอดชีวิต อย่างไรก็ตามไม่มีการปรับปรุงที่ชัดเจนในผลการรักษาทางคลินิกของหนูในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย GC-376 และไม่ได้รับการรักษาที่มีความท้าทายต่ำซึ่งบ่งชี้ว่ายานี้มีประโยชน์เพียงเล็กน้อยในแง่ของอาการและผลลัพธ์ทางคลินิก

ไวรัสในสมองมีปริมาณน้อยลงในหนูที่ได้รับ GC-376

นักวิจัยพบว่าหนูที่ได้รับ GC-376 มีการจำลองแบบในอวัยวะต่างๆในระดับสูง ไทเทอร์ของไวรัสเพิ่มขึ้นในเนื้อเยื่อจำนวนมากเมื่อเวลาผ่านไปบ่งบอกถึงการแพร่กระจายของระบบ

อย่างไรก็ตามตัวอย่างสมองในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย GC-376 พบว่าปริมาณไวรัสลดลงแม้ว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลในกลุ่มที่มีการรักษาด้วย GC-376 ที่มีความท้าทายต่ำไวรัสก็มีมาก ในกลุ่มนี้ไฟล์ ปริมาณไวรัส ในสมองมักจะตรวจไม่พบ แต่ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการรอดชีวิตที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการควบคุม

ขาดความเป็นพิษ

การตรวจเนื้อเยื่อต่างๆในหนูที่ติดเชื้อโดยละเอียดแสดงให้เห็นว่า GC-376 ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษเฉียบพลันที่ชัดเจน แต่ในทางกลับกันยาอาจบรรเทาขอบเขตของการอักเสบและความเสียหายของเนื้อเยื่อที่เกิดจากไวรัสที่สังเกตได้หลังจากการติดเชื้อ

มีผลกระทบอย่างไร?

นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าความท้าทายของไวรัสในระดับสูงนำไปสู่โรคที่รุนแรงและผลลัพธ์ที่ร้ายแรงอย่างสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับโรคที่ล่าช้าและการรอดชีวิต 60% ในกลุ่มที่มีความท้าทายของไวรัสต่ำ การศึกษานี้ยืนยันถึงความเหมาะสมของรูปแบบเมาส์แปลงพันธุกรรมนี้ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มในการประเมินผลลัพธ์ของโรคและการตอบสนองของโฮสต์แม้ว่ากลไกการทำให้ตายอาจไม่สอดคล้องกับที่ดำเนินการในมนุษย์

การศึกษายังแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของ GC-376 กลุ่มท้าทายไวรัสต่ำที่ได้รับการรักษาด้วยยามีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในแง่ของอาการทางคลินิกการลดน้ำหนักและการรอดชีวิตจากการควบคุมที่สัมผัส อย่างไรก็ตามการค้นพบเพิ่มเติม ได้แก่ การมีปริมาณไวรัสลดลงรอยโรคของเนื้อเยื่อที่อ่อนลงและการอักเสบลดลงเมื่อเทียบกับการควบคุมแบบสัมผัส

ปริมาณไวรัสที่ลดลงในสมองหลังการรักษาด้วย GC-376 มีความสำคัญเนื่องจากการมีส่วนร่วมของระบบประสาทพบได้ในผู้ป่วย COVID-19 จำนวนมากและมีความสัมพันธ์กับโรคที่รุนแรงหรือวิกฤตในสองในสามของกรณี

รอยโรคที่อ่อนลงและผลที่เห็นได้ชัดของ GC-376 ต่อการอักเสบที่เกิดจากไวรัสอาจมีความสำคัญเช่นกันเนื่องจากการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติกับการอักเสบหลายระบบถือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญและมักเป็นอันตรายถึงชีวิตของ COVID-19

นักวิจัยแนะนำว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า GC-376 สามารถทำหน้าที่เป็นไวรัสซาร์ส – โควี -2 ในร่างกาย. คาดว่าจะมีกิจกรรมเล็กน้อยจากกิจกรรมระดับปานกลาง ในหลอดทดลอง. ประสิทธิภาพ จะต้องได้รับการปรับปรุงสิบถึงร้อยเท่าเพื่อนำเสนอกิจกรรมการรักษาที่เป็นประโยชน์

สิ่งนี้อาจเป็นไปได้โดยการปรับโครงสร้างของสารประกอบให้เหมาะสมโดยใช้ปริมาณที่สูงขึ้นหรือใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสอื่น ๆ หรือยาต้านการอักเสบเช่นเดกซาเมทาโซน การศึกษาในอนาคตในทิศทางนี้จะเป็นประโยชน์

* ประกาศสำคัญ

bioRxiv เผยแพร่รายงานทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่ไม่ได้รับการตรวจสอบโดยเพื่อนดังนั้นจึงไม่ควรถือเป็นข้อสรุปชี้แนะแนวทางการปฏิบัติทางคลินิก / พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือถือว่าเป็นข้อมูลที่กำหนดไว้

ที่มา: | ข่าวการแพทย์


Trey Songz parties WITHOUT MASK in Las Vegas a week after arrest


Trey Songz appeared to throw the first punch and was approached three times allegedly about not wearing a mask at the AFC Championship game in Kansas City just before he was arrested on January 24, 2021.

Over a week later, the rapper was seen partying maskless with fellow attendees – and not abiding by the social distancing protocols in place to combat the COVID-19 pandemic.

The 36-year-old Grammy nominated singer and father of one grinned and pour drinks for the lingerie-clad women at Toochi Kash and Chris Kash’s House in Las Vegas, Nevada during the Monday night event.

Governor Steve Sisolak’s has implemented several directives in order to mitigate the spread of COVID-19 including no large gatherings and no private social gatherings more than 10 people as well as a mask policy for residents and visitors to be followed at all times.

No social distancing: Trey Songz was seen partying maskless with fellow attendees - and not abiding by the social distancing protocols in place to combat the COVID-19 pandemic on Monday, February 1 in Las Vegas at Toochi Kash and Chris Kash's house

No social distancing: Trey Songz was seen partying maskless with fellow attendees - and not abiding by the social distancing protocols in place to combat the COVID-19 pandemic on Monday, February 1 in Las Vegas at Toochi Kash and Chris Kash's house

No social distancing: Trey Songz was seen partying maskless with fellow attendees – and not abiding by the social distancing protocols in place to combat the COVID-19 pandemic on Monday, February 1 in Las Vegas at Toochi Kash and Chris Kash’s house

In October 2020, Trey revealed he had tested positive for COVID-19 and at the time said he was taking it ‘seriously,’ per Billboard.

He had also said: ‘I’ve always taken it serious, and if you come into contact with COVID, please do the same,’ with a caption encouraging his fans and followers to wash their hands and wear masks.

He also mentioned that he believes his grandfather died with what he believes was COVID-19. 

It is interesting to note that Trey and the fellow attendees choosing to party maskless and with no social distancing comes just hours after it was revealed that January was the deadliest month for the state of Nevada, according to the Las Vegas Review-Journal.

All smiles: The 36-year-old Grammy nominated singer and father of one grinned and pour drinks for the lingerie-clad women at Toochi Kash and Chris Kash's House in Las Vegas, Nevada during the Monday night event

All smiles: The 36-year-old Grammy nominated singer and father of one grinned and pour drinks for the lingerie-clad women at Toochi Kash and Chris Kash's House in Las Vegas, Nevada during the Monday night event

All smiles: The 36-year-old Grammy nominated singer and father of one grinned and pour drinks for the lingerie-clad women at Toochi Kash and Chris Kash’s House in Las Vegas, Nevada during the Monday night event

The outlet, which published the statistics on Monday, February 1, reported that the statewide death toll for January in Nevada was 1,132, more than a quarter of the total deaths in the state since the pandemic started.

A total of 4,278 people have died since March due to COVID-19.

The January total came after December yielded 982 deaths related to the virus.

The newspaper reported that there were 838 new COVID-19 cases already and that the state continues a downward trend in positivity rate compared to the following Monday. 

Nevada Governor Sisolak’s 30-day mitigation measure continues in the state, with the Nevadans and visitors all required to wear masks at all times inside and outside when around people who aren’t part of their household, per the official government website.

In addition restaurants and bars can operate at a 25% occupancy rate with social distancing between tables and no more than four people per table.

The latest: Nevada Governor Sisolak’s 30-day mitigation measure continues in the state, with the Nevadans and visitors all required to wear masks at all times inside and outside when around people who aren’t part of their household, per the official government website

Another one of the rules noted on the site include: ‘No large gathering plans with be approved at this time. If larger events were previously approved to take place in the next three weeks, they must be canceled.’

In addition: ‘Private social gatherings will be restricted to 10 people or fewer from no more than two households, whether it’s indoors or outdoors.’ 

Public gatherings are capped at 50 people, or 25% of fire code capacity for casino showrooms, funerals, weddings, live theater performances, places of worship, indoor movie theaters, milestone celebrations or anything else that brings members of the public together for the same purpose in the same place and at the same time. 

On January 24, Trey was arrested by Kansas City Police and reportedly charged with two misdemeanors and a felony, assaulting a police officer. 

 He appeared to throw the first punch and was approached three times about allegedly not wearing wearing a mask just before his arrest in a new video released by the Kansas City Police.

The Missouri law enforcement agency posted the footage, which seemed to be from a security camera at Arrowhead Stadium, showing Trey – real name Tremaine Aldon Neverson – and a group of friends in the stands.

The video – which is from the AFC Championship game between the Kansas City Chiefs and Buffalo Bills – points out Trey in the same black hoodie and hat that other footage of the incident has shown.  

Footage: Trey appeared to throw the first punch and was approached three times about allegedly not wearing wearing a mask just before his arrest in a new video released by the Kansas City Police

Footage: Trey appeared to throw the first punch and was approached three times about allegedly not wearing wearing a mask just before his arrest in a new video released by the Kansas City Police

Footage: Trey appeared to throw the first punch and was approached three times about allegedly not wearing wearing a mask just before his arrest in a new video released by the Kansas City Police

Stadium security approached he and the group three different times – including the first time where one appeared to be flashing a mask gesture to the group – before a KCPD officer was called in to intervene. 

The law enforcement official has a conversation with the singer for over a minute before walking into the row to try to escort him out of the stadium. 

Trey backed away from the officer in the row before seemingly swinging a fist and shoving the police officer.

This is a photo of the 36-year-old singer at the Jackson County Detention Center in Kansas City, Missouri after the arrest

This is a photo of the 36-year-old singer at the Jackson County Detention Center in Kansas City, Missouri after the arrest

This is a photo of the 36-year-old singer at the Jackson County Detention Center in Kansas City, Missouri after the arrest

Stadium security approached he and the group three different times including the first time where one appeared to be flashing a mask gesture to the group

Stadium security approached he and the group three different times including the first time where one appeared to be flashing a mask gesture to the group

Stadium security approached he and the group three different times including the first time where one appeared to be flashing a mask gesture to the group

The second time security approached the group

The second time security approached the group

The second time security approached the group

A security guard from the stadium walked over a third time

A security guard from the stadium walked over a third time

A security guard from the stadium walked over a third time

Chaos ensues between security and the group and at one point Trey appears to put the officer in a headlock.

DailyMail.com has reached out to representatives for Songz who have so far been unavailable for comment.

Moments prior to the altercation, Trey was seen lowering his mask to ‘chow down on a cup of french fries,’ as per footage obtained by TMZ.

Although masks are required for attendance, Arrowhead Stadium ‘does allow an exemption for eating and drinking’ inside the stadium. 

The outlet was informed that the video of Trey snacking on his french fries was taken ‘about 10-15 minutes before the KCPD officer came over.’ 

A Kansas City Police Department officer was then called to intervene

A Kansas City Police Department officer was then called to intervene

A Kansas City Police Department officer was then called to intervene

The law enforcement official has a conversation with the singer for over a minute before walking into the row to try to escort him out of the stadium

The law enforcement official has a conversation with the singer for over a minute before walking into the row to try to escort him out of the stadium

The law enforcement official has a conversation with the singer for over a minute before walking into the row to try to escort him out of the stadium

Trey backed away from the officer in the row before seemingly swinging a fist and shoving the police officer

Trey backed away from the officer in the row before seemingly swinging a fist and shoving the police officer

Trey backed away from the officer in the row before seemingly swinging a fist and shoving the police officer

Chaos ensues between security and the group and at one point Trey appears to put the officer in a headlock

Chaos ensues between security and the group and at one point Trey appears to put the officer in a headlock

Chaos ensues between security and the group and at one point Trey appears to put the officer in a headlock

According to the Kansas City Police, Trey was not following the rules of the stadium and would not listen to a request from both a guard and then a policeman to wear a mask.

The video, which was shot from several rows behind where Songz was seated, shows him sitting in his chair as a police officer stands in the row in front of him.

As the officer is grappling with Songz, the singer seems to connect a punch with the officer’s head.

People in the crowd are heard shouting while one man says, ‘Trey what are you doing?’ per TMZ.

Police altercation: Trey got into a physical fight with a police officer at the AFC Championship Game in Kansas City, Missouri,  after he reportedly refused to wear a mask. He could be seen fighting with the officer in video obtained by TMZ; seen in 2019

Police altercation: Trey got into a physical fight with a police officer at the AFC Championship Game in Kansas City, Missouri,  after he reportedly refused to wear a mask. He could be seen fighting with the officer in video obtained by TMZ; seen in 2019

Police altercation: Trey got into a physical fight with a police officer at the AFC Championship Game in Kansas City, Missouri,  after he reportedly refused to wear a mask. He could be seen fighting with the officer in video obtained by TMZ; seen in 2019

Another man standing to Songz’s right, who appears to be part of the venue’s security staff, also leans down to try to subdue Songz.  

TMZ’s footage also pointed out that ‘a couple other fans watching the fight’ between Songz and the officer did not have their masks over their face.

The Say Aah did not seem too bothered about the incident as he took to Instagram to share a gallery of photos and videos from the trip including from inside of a private jet. He jokingly captioned it: ‘Chiefs game was lit right?!’

One interesting thing was that Trey did have a mask on in one of the snaps that he took next to a security guard posted in the gallery. 

Violent: The video seems to show Songz seated while a police officer standing in the row in front of him leans forward to grab at him, before the singer seems to connect a punch with his head; still from Songz's Instagram, which doesn't depict the attack

Violent: The video seems to show Songz seated while a police officer standing in the row in front of him leans forward to grab at him, before the singer seems to connect a punch with his head; still from Songz's Instagram, which doesn't depict the attack

Violent: The video seems to show Songz seated while a police officer standing in the row in front of him leans forward to grab at him, before the singer seems to connect a punch with his head; still from Songz’s Instagram, which doesn’t depict the attack

According to a source in law enforcement, Songz was arrested and charged with two misdemeanors, resisting arrest and trespassing, and a felony, assaulting a police officer.

The Can’t Help But Wait singer was reportedly on a 24-hour hold in jail, TMZ reported.

Earlier in the day, Songz had posted on Instagram as he flew on a private jet to the high-profile game, which helped determine the team who would compete in the Super Bowl.

He also shared video of the game, which saw the Kansas City Chiefs defeat the Buffalo Bills 38 to 24.

Reinforcements: The officer appears to head butt Songz, who tries to put him in a headlock before security guards assist the officer; seen in 2019 in Los Angeles

Reinforcements: The officer appears to head butt Songz, who tries to put him in a headlock before security guards assist the officer; seen in 2019 in Los Angeles

Reinforcements: The officer appears to head butt Songz, who tries to put him in a headlock before security guards assist the officer; seen in 2019 in Los Angeles

Caught in the crossfire: Fans say people behind Songz heckled him, and after he asked them to calm down, the police officer started the physical confrontation without any warning or reason; seen in June in Richmond, Va.

Caught in the crossfire: Fans say people behind Songz heckled him, and after he asked them to calm down, the police officer started the physical confrontation without any warning or reason; seen in June in Richmond, Va.

Caught in the crossfire: Fans say people behind Songz heckled him, and after he asked them to calm down, the police officer started the physical confrontation without any warning or reason; seen in June in Richmond, Va.

Source: | This article originally belongs to Dailymail.co.uk


อาการแปรปรวนของแอฟริกาใต้: อาการที่พบในคนมากกว่าสองในสาม


รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นในการปราบปรามการควบคุมชายแดนเพื่อหยุดยั้งกรณีความเครียดจากแอฟริกาใต้เข้ามาในสหราชอาณาจักรมากขึ้น ตัวแปรที่เรียกว่า B.1.351 ได้ถูกค้นพบแล้วในคนจำนวนน้อยในสหราชอาณาจักร แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าสายพันธุ์ของแอฟริกาใต้มีอันตรายถึงชีวิตมากกว่าการกลายพันธุ์อื่น ๆ แต่ความกลัวว่าวัคซีนจะเล็ดลอดออกไปทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น

การวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคโควิดในผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่อาจพลาดได้เนื่องจากอุณหภูมิของไข้ในผู้สูงอายุมักจะต่ำกว่าเกณฑ์ 37.8 ° C

ยิ่งไปกว่านั้นเอกสารดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าการควบคุมอุณหภูมิยังเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและมวลกายด้วยโดยคนที่มีอายุมากขึ้นและผอมลงมักจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าเล็กน้อยและพบว่าการอุ่นตัวได้ยากขึ้น

เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและอายุนักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มต่างๆ 4 กลุ่ม ได้แก่ ฝาแฝดผู้ใหญ่ 1,089 คนที่ไม่มี COVID-19 1,284 คนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 ในลอนดอน (520) และเบอร์มิงแฮม (764) ผู้ใช้ 3,967 ราย แอปการศึกษาอาการ ZOE COVID พร้อม COVID-19 ที่ยืนยันแล้ว

จากการวิเคราะห์ของพวกเขานักวิจัยพบว่าการใช้ธรณีประตูที่ 37.4 ° C เป็นเวลานานกว่า 65 วินาทีมีความไวและบ่งบอกถึงการติดเชื้อที่ 37.8 ° C ในผู้ใหญ่ที่อายุต่ำกว่า 65

หากคุณมีอาการหลักของ coronavirus ให้รับการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าคุณมี coronavirus โดยเร็วที่สุด

คุณและใครก็ตามที่คุณอาศัยอยู่ด้วยควรอยู่ที่บ้านและไม่มีผู้มาเยี่ยมจนกว่าคุณจะได้รับผลการทดสอบ – ออกจากบ้านเพื่อทำการทดสอบเท่านั้น

ทุกคนที่อยู่ในฟองสบู่ของคุณควรอยู่บ้านหากคุณได้สัมผัสใกล้ชิดกับพวกเขาตั้งแต่เริ่มมีอาการหรือในช่วง 48 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่ม

ฟองสบู่คือการที่คนที่อาศัยอยู่คนเดียว (หรือแค่อยู่กับลูก ๆ ) สามารถพบปะผู้คนจากครอบครัวอื่นได้

ที่มา: | ด่วนรายวัน


ทฤษฎีเกมใช้เพื่อจำลองผลกระทบของการกักตุนสินค้าก่อนหน้านี้และเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล PPE ในช่วง COVID-19


นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิงสตันลอนดอนได้ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าทฤษฎีเกมเพื่อสำรวจความท้าทายในการรักษาระดับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่สำคัญให้เพียงพอ (PPE) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงที่การระบาดใหญ่ของ COVID-19 สามารถบรรเทาลงได้

ความจำเป็นในการปกป้องเจ้าหน้าที่แนวหน้าและผู้ปฏิบัติงานสำคัญจากโคโรนาไวรัสทำให้เกิดความต้องการ PPE ที่ไม่ธรรมดาทั่วโลกในช่วงต้นปี 2563 ส่งผลให้ราคาสูงเกินจริงเนื่องจากประเทศต่างๆแข่งขันกันเองเพื่อรักษาคำสั่งซื้อหน้ากากผ่าตัดแว่นตาเกราะป้องกันใบหน้าชุดคลุมและ ถุงมือ.

ในเดือนพฤศจิกายนรายงานจากสำนักงานตรวจสอบแห่งชาติเปิดเผยว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักรใช้เงินเกือบ 12.5 พันล้านปอนด์ในการผลิต PPE 32 พันล้านชิ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม 2020 เทียบกับการซื้อสินค้า 1.3 พันล้านรายการที่ซื้อในราคาเพียง 28.9 ล้านปอนด์ใน ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้

ในการศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์แบบ open access PLOS ONE นักวิจัยจาก Kingston University และ Hamad Bin Khalifa University ในกาตาร์ได้ใช้ทฤษฎีเกมซึ่งเป็นการศึกษาทางคณิตศาสตร์ว่าบุคคลหรือกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์และตัดสินใจอย่างไรเพื่อสร้างแบบจำลองผลกระทบที่ประหยัดต้นทุนก่อนหน้านี้ และความสามารถในการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้นรวมถึงวิธีการใช้แบบจำลองเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเตรียมการแพร่ระบาดในอนาคต

ทีมนำโดยดร. Luluwah Al-Fagih แห่งมหาวิทยาลัยคิงส์ตันที่ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศาสตราจารย์ Jean-Christophe Nebel ใช้แนวทางทฤษฎีเกมแบบ ‘รวมศูนย์ / กระจายอำนาจ’ ซึ่งพัฒนาโดยอดีตปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยคิงส์ตัน นักเรียนดร. Matthias Pilz ผู้ร่วมเขียนบทความนี้

จุดมุ่งหมายของพวกเขาคือเพื่อดูว่าสามารถประยุกต์ใช้เพื่อช่วยบริการด้านสุขภาพจัดการอุปทานของ PPE ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงที่มีการระบาดสูงสุดหรือไม่โดยทำงานร่วมกับ Ph.D. นักศึกษา Khaled Abedrabboh จากมหาวิทยาลัย Hamad Bin Khalifa

“ ทฤษฎีเกมถูกนำไปใช้ในหลากหลายด้านตั้งแต่พลังงานไปจนถึงเศรษฐศาสตร์และความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ แต่งานนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการใช้ในการจัดการเวชภัณฑ์” ดร. อัล – ฟากีห์ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่วิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยฮาหมัดบินคาลิฟากล่าว

“ เราทราบดีว่ามีการขาดแคลน PPE อย่างแท้จริงในช่วงคลื่นลูกแรกของ COVID-19 ในสหราชอาณาจักรซึ่งนำไปสู่ปัญหาห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่และต้องการดูว่าแนวทางนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่ไม่เพียง แต่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดการที่ดีขึ้นของ สต็อกอย่างคุ้มค่า”

ทีมงานได้สร้างแบบจำลองที่พอร์ทัลกลางกำหนดค่าใช้จ่ายของ PPE ตามราคาตลาดและคำสั่งซื้อที่ได้รับการส่งมอบโดย United Kingdom National Health Service (NHS) Trusts ในระดับภูมิภาคซึ่งได้รับแรงจูงใจในการปรับตารางการจัดเก็บและความสามารถให้เหมาะสม เพื่อลดต้นทุน

ปริมาณการใช้ PPE ในช่วงคลื่นลูกแรกของการระบาดนั้นได้รับการประเมินโดยใช้ข้อมูล NHS ที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเตียงในโรงพยาบาลที่ถูกยึดครองทั่วทั้งเจ็ดภูมิภาคของ NHS England

ในการศึกษานี้นักวิจัยได้จำลองสถานการณ์ต่างๆโดยพิจารณาจากวันที่เริ่มต้นที่แตกต่างกันห้าวันที่สามารถเริ่มการกักตุนสินค้าระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สิ่งเหล่านี้รวมถึงเมื่อมีการยืนยันกรณี COVID-19 ครั้งแรกของสหราชอาณาจักรเมื่อสหภาพยุโรปเสนอโครงการซื้อจำนวนมากไปยังสหราชอาณาจักรและเมื่อ COVID-19 ได้รับการประกาศว่าเป็นโรคระบาดทั่วโลกโดยมีการเพิ่มความจุในการจัดเก็บต่างๆสูงกว่าถึง 20 เท่า ระดับฐานโดยประมาณ

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรวมกันของการกักตุนในช่วงต้นและความจุในการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจะส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากโดยโมเดลดังกล่าวช่วยประหยัดได้ถึง 38 เปอร์เซ็นต์โดยเริ่มมีการกักตุนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่องค์การอนามัยโลกเตือนถึงการขาดแคลน PPE – และมีความจุในการจัดเก็บเพิ่มขึ้นสิบเท่า

อย่างไรก็ตามหากความจุในการจัดเก็บที่ NHS ในภูมิภาคไม่เพิ่มขึ้นการกักตุนสินค้าในช่วงต้นจะส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อต้นทุนเท่านั้น ในแต่ละวันที่จำลองสำหรับการเริ่มต้นการเก็บกักตุนทีมงานพบว่าการเพิ่มความจุพื้นที่จัดเก็บ PPE เป็น 15 ปัจจัยจะต้องลดความต้องการสูงสุดลงอย่างมากและลดแรงกดดันต่อ NHS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ เราคาดหวังว่าข้อมูลจะแสดงให้เราเห็นว่าการกักตุนสินค้าในช่วงต้นช่วยบรรเทาความกดดันได้อย่างไร แต่การค้นพบที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือความสำคัญของความสามารถในการจัดเก็บที่มีบทบาทในการทำให้กองทรัสต์สามารถจัดการความต้องการได้ในลักษณะที่ช่วยลดต้นทุนของประเทศได้อย่างแท้จริง ในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน” ดร. อัล – ฟากีห์กล่าว

“ อาจเป็นไปได้ว่าการลงทุนในสถานที่จัดเก็บชั่วคราวเมื่อพื้นที่จัดเก็บมี จำกัด ที่ไซต์ NHS ในภูมิภาคอาจพิสูจน์ได้ว่าคุ้มทุนในช่วงที่มีการระบาดสูงสุด”

นอกจากนี้ทีมวิจัยยังได้สำรวจว่าจะสามารถประหยัดต้นทุนได้อย่างไรในช่วงก่อนหน้านี้ในการระบาดของโรคทีมวิจัยยังได้พิจารณาว่าจะนำแบบจำลองนี้ไปใช้ในการวางแผนรับมือกับการแพร่ระบาดของคลื่นในอนาคตได้อย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีก

สิ่งนี้รวมถึงการสร้างแบบจำลองของสถานการณ์ต่างๆรอบจุดสูงสุดของคลื่นลูกที่สองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจะใช้แบบจำลองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างไรหากคลื่นลูกที่สามสร้างแรงกดดันต่ออุปทาน PPE อีกครั้งศาสตราจารย์ Nebel กล่าว

โมเดลของเรานำเสนอวิธีการจัดเตรียมระบบที่เหมาะสมที่สุดในการสั่งซื้ออุปทานเพิ่มเติมซึ่งสามารถลดต้นทุนได้อย่างมหาศาลโดยการจัดการอุปสงค์ด้วยวิธีการร่วมมือกัน แม้ว่าเราจะไม่เห็นรายงานการขาดแคลน PPE ในสหราชอาณาจักรในช่วงคลื่นลูกที่สอง แต่คลื่นลูกที่สามหากส่งผลให้หุ้นยืดออกเราเชื่อว่าแนวทางทฤษฎีเกมนี้สามารถนำไปใช้ในการจัดการวัสดุสิ้นเปลืองและลดต้นทุนได้”

ฌอง – คริสโตเฟเนเบล ศาสตราจารย์ด้านคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน

“ ซึ่งอาจส่งผลให้ประหยัดต้นทุนได้ระหว่าง 25 ถึง 45 เปอร์เซ็นต์หากจุดสูงสุดที่สามอาจล่าช้าและมีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอ”

อ้างอิงวารสาร:

Abedrabboh, K. , และคณะ. (2564) ทฤษฎีเกมเพื่อปรับปรุงการจัดการสต็อกของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ในช่วงการระบาดของ COVID-19 PLOS ONE. doi.org/10.1371/journal.pone.0246110.

ที่มา: | ข่าวการแพทย์


ลืมเดือนมกราคม! ยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 29% เมื่อปีที่แล้วเป็น 234 ล้านปอนด์


ซุปเปอร์มาร์เก็ต แอลกอฮอล์ ยอดขายเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งในสามในปีที่แล้วเป็น 234 ล้านปอนด์เนื่องจากชาวอังกฤษหันมาหาขวดเพื่อรับมือ ป้องกัน – ในขณะที่ยอดขายอาหารมังสวิรัติเพิ่มขึ้นในช่วงมังสวิรัติ

ยอดขายเหล้าทั้งหมดเพิ่มขึ้น 29% ในช่วง 12 สัปดาห์ถึงวันที่ 24 มกราคมเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแม้ว่าเบียร์ราคาต่ำหรือไม่มีแอลกอฮอล์จะเพิ่มขึ้น 12% แสดงให้เห็นว่าบางคนพยายามอย่างเต็มที่

ในขณะเดียวกัน Veganuary ทำให้ยอดขายผลิตภัณฑ์มังสวิรัติเพิ่มขึ้น 23% ในช่วงเดือนมกราคมโดยมีครัวเรือน 6.6 ล้านครัวเรือนที่ซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับมังสวิรัติตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์ซึ่งเพิ่มขึ้น 10% ในปีที่แล้ว

ยอดขายเหล้าทั้งหมดเพิ่มขึ้น 29% ในช่วง 12 สัปดาห์ถึงวันที่ 24 มกราคมเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแม้ว่าเบียร์ราคาต่ำหรือไม่มีแอลกอฮอล์จะเพิ่มขึ้น 12% แสดงให้เห็นว่าบางคนพยายามอย่างเต็มที่

ยอดขายเหล้าทั้งหมดเพิ่มขึ้น 29% ในช่วง 12 สัปดาห์ถึงวันที่ 24 มกราคมเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแม้ว่าเบียร์ราคาต่ำหรือไม่มีแอลกอฮอล์จะเพิ่มขึ้น 12% แสดงให้เห็นว่าบางคนพยายามอย่างเต็มที่

ยอดขายเหล้าทั้งหมดเพิ่มขึ้น 29% ในช่วง 12 สัปดาห์ถึงวันที่ 24 มกราคมเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแม้ว่าเบียร์ราคาต่ำหรือไม่มีแอลกอฮอล์จะเพิ่มขึ้น 12% แสดงให้เห็นว่าบางคนพยายามอย่างเต็มที่

Kantar พบว่าในเดือนมกราคมผู้ซื้อใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มในซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มขึ้น 1 พันล้านปอนด์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว

นักวิเคราะห์กล่าวว่านี่เป็นการเร่งในช่วงคริสต์มาสเนื่องจากการรื้อฟื้นข้อ จำกัด ในการออกจากประเทศและการปิดร้านกาแฟร้านอาหารและผับทำให้การรับประทานอาหารนอกบ้านลดลงอีกครั้ง

Fraser McKevitt หัวหน้าฝ่ายข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าปลีกและผู้บริโภคของ Kantar กล่าวว่า “ เช่นเดียวกับปณิธานปีใหม่ที่ดีต่อสุขภาพตามปกติผู้ซื้อยังมองที่จะปฏิบัติต่อตัวเองในเดือนมกราคมเพื่อรับมือกับข้อ จำกัด อีกเดือนหนึ่ง ‘

ช่วงเวลานี้ถือเป็นวันส่งท้ายปีเก่าที่ไม่เหมือนใครโดยผู้คนจำนวนมากเฉลิมฉลองยามค่ำคืนที่บ้านแทนที่จะออกไปข้างนอกหรือจัดเลี้ยงครอบครัวและเพื่อนฝูง

‘บริษัท จัดส่งสินค้าเช่น Just Eat และ Deliveroo รู้สึกถึงประโยชน์ที่ได้รับเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากขึ้นกว่าปกติที่จะเก็บของกลับบ้านและบริการดังกล่าวคิดเป็น 6% ของทริปช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหมดในวันที่ 31 ธันวาคม’

ไอซ์แลนด์มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของซูเปอร์มาร์เก็ตทุกแห่งที่มีร้านค้าจริงโดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 21.8% ในช่วง 12 สัปดาห์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ตามมาด้วย Morrisons เพิ่มขึ้น 14.3% เทสโก้เพิ่มขึ้น 12.2% Lidl เพิ่มขึ้น 12.1% และ Sainsbury เพิ่มขึ้น 12%

แม้จะมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการเป็นผู้ค้าปลีกที่ ‘จำเป็น’ เนื่องจากร้านอาหารผับและคาเฟ่ยังคงปิดให้บริการ แต่ไอซ์แลนด์ก็ตัดสินใจที่จะคงอัตราค่าบริการของธุรกิจไว้ในช่วงวันหยุด

Morrisons, Tesco, Lidl และ Sainsbury ต่างตกลงที่จะชำระคืนตั๋วเงินในช่วงเวลาดังกล่าว

Ocado ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์เท่านั้นที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 36.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

การเติบโตที่ช้าที่สุดมาจาก Aldi ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นเพียง 5.7% ตามด้วย Asda ที่ 9.9% Waitrose ที่ 11.3% และ Co-op เพิ่มขึ้น 11.4%

หนึ่งปีต่อมานับตั้งแต่ตรวจพบโควิด -19 รายแรก Kantar กล่าวว่าได้เห็นรูปแบบการจับจ่ายที่ชัดเจนซึ่งแบ่งสายการผลิตออกไป

Kantar พบว่าในเดือนมกราคมผู้ซื้อใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มในซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มขึ้น 1 พันล้านปอนด์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดขายของ Sainsbury เพิ่มขึ้น 12%

Kantar พบว่าในเดือนมกราคมผู้ซื้อใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มในซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มขึ้น 1 พันล้านปอนด์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดขายของ Sainsbury เพิ่มขึ้น 12%

Kantar พบว่าในเดือนมกราคมผู้ซื้อใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มในซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มขึ้น 1 พันล้านปอนด์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดขายของ Sainsbury เพิ่มขึ้น 12%

ในช่วงสี่สัปดาห์ถึงวันที่ 24 มกราคมผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 28 ปีซึ่งโดยปกติจะเปิดให้เข้าชมร้านค้าที่มีอยู่จริงเพิ่มขึ้นการใช้จ่ายในร้านค้าขนาดใหญ่ขึ้น 12%

อย่างไรก็ตามผู้ที่มีอายุเกิน 45 ปีกลับลดการใช้จ่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ลง 1% โดยหันไปซื้อของออนไลน์แทน

การซื้อของออนไลน์มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 14% ในเดือนมกราคมนำโดยกลุ่มประชากรที่เก่าแก่ที่สุด

Mr McKevitt อธิบายว่า: ‘ครัวเรือนที่เกษียณอายุได้เพิ่มการใช้จ่ายทางออนไลน์โดยสูงถึง 229% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปี 2020

‘ผู้สูงอายุมีความสะดวกสบายและมีความเชี่ยวชาญในการสั่งซื้อทางออนไลน์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและตอนนี้พวกเขาคิดเป็น 28% ของ 6.4 ล้านคนที่ใช้บริการออนไลน์ในบริเตนใหญ่ในเดือนนี้’

ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 50 ปอนด์ต่อเดือนกับร้านขายของชำในเดือนมกราคมมากกว่าปีที่แล้วเพื่อจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กที่ไม่สามารถไปโรงเรียนที่ปิดลงในช่วงที่ประเทศอังกฤษถูกปิดกั้น

ผลิตภัณฑ์รวมทั้งพาสต้าเพิ่มขึ้น 22% ช็อกโกแลตสเปรด 42% และเนยถั่วเพิ่มขึ้น 39%

การเติบโตที่สูงคาดว่าจะชะลอตัวลงเนื่องจากการเปิดตัววัคซีนเกิดขึ้นและในที่สุดภาคการบริการก็กลับมาเปิดอีกครั้งในขณะที่การสิ้นสุดช่วงการเปลี่ยนแปลงของ Brexit ยังไม่เห็นราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปัจจุบัน

การเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพบว่าอัตราจะสูงขึ้นใหม่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2020

อัตราการเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์สูงขึ้นใหม่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2020 ตัวเลขใหม่แสดงให้เห็น

และองค์กรการกุศลด้านการติดยาเสพติดได้คาดการณ์ว่าอัตราการเสียชีวิตอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

ตัวเลขใหม่จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) แสดงให้เห็นว่ามีผู้เสียชีวิต 5,460 รายที่เกี่ยวข้องกับ ‘สาเหตุเฉพาะของแอลกอฮอล์’ ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนปีที่แล้ว

เพิ่มขึ้น 16.4% เมื่อเทียบกับช่วงเก้าเดือนเดียวกันในปี 2562

ONS กล่าวว่าอัตราการเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ในอังกฤษและเวลส์ถึงจุดสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2544 ในช่วงสามเดือนแรกของปี

อัตราการเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์สูงที่สุดในกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 55 ถึง 64 ปีทั้งชายและหญิงในปี 2562

อัตราการเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์สูงที่สุดในกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 55 ถึง 64 ปีทั้งชายและหญิงในปี 2562

อัตราการเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์สูงที่สุดในกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 55 ถึง 64 ปีทั้งชายและหญิงในปี 2562

อัตราดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตถึง 12.8 รายต่อ 100,000 คนระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมและยังคงอยู่ที่ระดับนี้ระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน ONS กล่าว

อัตราการเสียชีวิตในไตรมาสที่สองและสามของปี – เมษายนถึงมิถุนายนและกรกฎาคมถึงกันยายนตามลำดับสูงกว่าปีอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อปี 2544 ONS กล่าวเสริม

ONS ยังเผยแพร่ตัวเลขผู้เสียชีวิตประจำปี 2019 ทั่วทั้งสหราชอาณาจักร

ตัวเลขแสดงให้เห็นว่าในปี 2019 มีผู้เสียชีวิต 7,565 รายในสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุเฉพาะของแอลกอฮอล์ซึ่งสูงเป็นอันดับสองนับตั้งแต่ชุดข้อมูลเริ่มต้นในปี 2544

อัตราการเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์สูงที่สุดในกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 55 ถึง 64 ปีทั้งชายและหญิงในปี 2562

Julie Breslin จากองค์กรการกุศลด้านยาเสพติดแอลกอฮอล์และสุขภาพจิต We Are With You กล่าวว่า ‘จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดปัญหาแอลกอฮอล์ลดลงเกือบหนึ่งในห้าตั้งแต่ปี 2556/57

ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าผู้ดื่มที่ต้องพึ่งพิงราวสี่ในห้าคนไม่ได้รับการสนับสนุนใด ๆ

‘น่าเศร้าที่สถิติเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ไม่เข้าถึงการรักษาหรือการสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีวัฒนธรรมการดื่มหนักเช่นสหราชอาณาจักร’

เธอกล่าวเสริมว่า: ‘แม้ว่าสถิติเหล่านี้จะไม่รวมผลกระทบของการแพร่ระบาด แต่เราก็เห็นภาพนี้ทวีความรุนแรงขึ้นในปีที่ผ่านมา’

ที่มา: | บทความนี้เป็นของ Dailymail.co.uk


วัคซีน Johnson & Johnson SARS-CoV-2 แสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาในการทดลองทางคลินิก


ขณะนี้หลายประเทศเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงโคโรนาไวรัส 2 (SARS-CoV-2) ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

หนึ่งในวัคซีนที่ได้รับการคัดเลือกคือวัคซีนที่ใช้เวกเตอร์ adenovirus serotype 26 (Ad26) ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของ SARS-CoV-2 (Ad26.COV2.S) หรือ JNJ-78436735 อยู่ในระยะที่ 3 ของการทดลองในมนุษย์

ได้รับการพัฒนาโดย Janssen Vaccines (Johnson & Johnson) และ Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) วัคซีนนี้เป็นวัคซีนเวกเตอร์ adenovirus สำหรับมนุษย์เพียงครั้งเดียวซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ 66 เปอร์เซ็นต์ในการต่อต้าน SARS-CoV-2

การศึกษา: การโฆษณาในปริมาณต่ำ 26.COV2.S การป้องกันความท้าทาย SARS-CoV-2 ในลิงแสม เครดิตรูปภาพ: Andreas Prott / Shutterstock

การศึกษาใหม่ที่จัดทำโดยนักวิจัยจาก Harvard Medical School, Tufts University และ Massachusetts Institute of Technology ในสหรัฐอเมริกาและ Janssen Vaccines & Prevention BV ในเนเธอร์แลนด์แสดงให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนเพียงครั้งเดียวโดยใช้ Ad26.COV2 ในปริมาณต่ำ วัคซีน S หรือที่เรียกว่า ‘วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน’ – ป้องกันโรคซาร์ส – โควี -2 อย่างมีประสิทธิภาพในลิงแสม

ทีมงานยังเปิดเผยว่าอาจจำเป็นต้องใช้ปริมาณวัคซีนที่สูงขึ้นเพื่อป้องกันระบบทางเดินหายใจส่วนบนเมื่อเทียบกับระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง

ผลการวิจัยของทีมได้รับการเผยแพร่ในฉบับพิมพ์ bioRxiv* เซิร์ฟเวอร์.

วัคซีน

วัคซีน Ad26.COV2.S ได้มาจากการแยกเชื้อทางคลินิกครั้งแรกของสายพันธุ์หวู่ฮั่น เวกเตอร์ Ad26 ใช้ในวัคซีนอีโบลาที่ได้รับการรับรองจาก European Medicines Agency

วัคซีนที่ใช้ Ad26 มีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AdVac ของ Janssen ซึ่งใช้ในการพัฒนาและผลิตวัคซีนอื่น ๆ ที่ต่อต้านเชื้อไวรัสอีโบลาไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) ไวรัสซินไซตีระบบทางเดินหายใจ (RSV) และไวรัสซิกา

การเรียน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาวัคซีน SARS-CoV-2 ก่อนหน้านี้ในบิชอพที่ไม่ใช่มนุษย์การป้องกันในระบบทางเดินหายใจส่วนบนมีแนวโน้มที่จะแข็งแรงน้อยกว่าการป้องกันในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ซึ่งหมายความว่าการป้องกันการติดเชื้อที่ไม่มีอาการอาจทำได้ยากกว่าการป้องกันโรคปอดบวมที่รุนแรงในมนุษย์

อย่างไรก็ตามบทบาทของปริมาณวัคซีนในการป้องกันระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่างยังไม่ชัดเจน

ในการศึกษานักวิจัยได้ประเมินความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกัน ประสิทธิภาพของ การไตเตรทของระดับปริมาณ Ad26.COV2.S เพื่อพิจารณาว่าจะยังคงมีผลกับ SARS-CoV-2 หรือไม่

นักวิจัยได้ฉีดวัคซีนลิงแสม 30 ตัวหนึ่งครั้งด้วยวัคซีนหลายขนาด ได้แก่ 1 × 1011, 5 × 1010, 1.125 × 1010 หรือ 2 × 109 vp Ad26.COV2.S หรือหลอกลวงและได้รับเชื้อไวรัสทางช่องปากและทางช่องปาก เส้นทาง

ที่น่าสนใจผลการวิจัยพบว่าการฉีดวัคซีนในปริมาณที่ต่ำถึง 2 × 109 bp ให้การป้องกันที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพในการล้างหลอดลม ในขณะเดียวกันต้องใช้ขนาด 1.125 × 1010 vp เพื่อป้องกันในการดูดซับจมูก

ทีมงานตั้งข้อสังเกตว่าวัคซีนในปริมาณต่ำที่ป้องกันโรคซาร์ส – โควี -2 ในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง อย่างไรก็ตามพวกเขายังพบว่าจำเป็นต้องใช้ปริมาณที่สูงขึ้นเพื่อป้องกันระบบทางเดินหายใจส่วนบน นอกจากนี้ระดับปริมาณวัคซีนที่ไม่เหมาะสมยังทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อลดลงในขณะที่ไม่มีการระบุถึงโรคทางเดินหายใจที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน (VAERD)

นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่า Ad26.COV2.S ในปริมาณต่ำสามารถป้องกันความท้าทายของไวรัสในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างได้ แต่ต้องใช้ปริมาณวัคซีนที่สูงขึ้นเพื่อป้องกันระบบทางเดินหายใจส่วนบน ระดับปริมาณวัคซีนที่ไม่เหมาะสมทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันลดลง แต่ไม่พบหลักฐานของ VAERD

ขณะนี้มีการทดลองในมนุษย์ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันไวรัสในกลุ่มคนจำนวนมาก

หากผลลัพธ์มีแนวโน้มดีอาจใช้วัคซีนร่วมกับผู้สมัครปัจจุบันเพื่อป้องกันการติดเชื้อในหลายประเทศ

* ประกาศสำคัญ

bioRxiv เผยแพร่รายงานทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่ไม่ได้รับการตรวจสอบโดยเพื่อนดังนั้นจึงไม่ควรถือเป็นข้อสรุปชี้แนะแนวทางการปฏิบัติทางคลินิก / พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือถือว่าเป็นข้อมูลที่กำหนดไว้

ที่มา: | ข่าวการแพทย์


‘ทำไมร้านค้าถึงขายพวกเขา’ Philip Schofield ตกใจเมื่อดร. มอสลีย์รังเกียจปริมาณวิตามินดี


Philip Schofield กล่าวถึงปริมาณของผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินดีที่ค่อนข้างสับสนในร้านค้า

“ 3000 IU, 75 UG ฉันไม่เข้าใจเรื่องนี้เลย” Schofield กล่าว

ดร. มอสลีย์กล่าวว่า:“ ฉันรับ 25 ไมโครกรัมซึ่งเท่ากับ 1,000 หน่วยสากลดังนั้นฉันจะบอกว่าการใช้ 3000 โดยไม่จำเป็นและไม่ใช่ความคิดที่ดี”

“ 3000 นั่นมันมากเกินไปหรือเปล่า” Schofield ถาม

ดร. มอสลีย์ตอบว่า“ นั่นมากกว่าที่ NHS แนะนำประมาณเก้าหรือสิบเท่า

“ และนั่นอาจทำให้ราคาแพงมากเพราะวิตามินส่วนเกินจำนวนมากจะถูกขับออกมา”

ถามว่าทำไมถึงขายในปริมาณนั้น ดร. มอสลีย์มั่นใจได้ว่าพวกเขาค่อนข้างปลอดภัยด้วย GP ที่สามารถสั่งจ่ายได้ถึง 20,000 หน่วยสำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง

“ นี่เป็นวิตามินที่ค่อนข้างปลอดภัยและฉันไม่คิดว่าพวกมันจะทำอะไรอันตราย” ดร. มอสลีย์กล่าว

“ แต่แน่นอนว่า NHS บอกว่าคุณไม่ควรบริโภคเป็นประจำมากกว่า 4000 หน่วยสากลต่อวันและมากกว่า 1,000 หน่วยอาจไม่จำเป็นสำหรับคนส่วนใหญ่”

อ่านเพิ่มเติม: อาการของโรคเบาหวานประเภท 2 – การรู้สึกเสียวซ่าอาจเป็นสัญญาณของภาวะนี้

“ แต่มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนนอกเหนือจากการทานอาหารเสริม”

NHS กล่าวว่าการทานวิตามินดีเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากคุณอาจอยู่ในบ้านมากกว่าปกติในปีนี้

แนะนำให้รับประทานวิตามินดี 10 ไมโครกรัม (400 IU) ต่อวันระหว่างเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมีนาคมเพื่อให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรง

แม้ว่าจะมีรายงานบางฉบับเกี่ยวกับวิตามินดีที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคโคโรนาไวรัสได้ แต่ปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการรับประทานวิตามินดีเพื่อป้องกันหรือรักษาโคโรนาไวรัส

วิตามินดีมีประโยชน์ในการช่วยให้ร่างกายดูดซึมและใช้แคลเซียม อย่างไรก็ตามตามที่ระบุไว้ข้างต้นแคลเซียมมากเกินไปเป็นข่าวร้าย

นักวิจัยได้ตีพิมพ์ใน Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism (JPEM) พบว่าอาการของวิตามินดีมากเกินไปอาจรวมถึงอาการท้องผูกท้องเสียและปวดท้อง

นักวิจัยกล่าวว่า“ การบริหารวิตามินดีมีความเสี่ยงหลายประการและต้องกำหนดเมื่อจำเป็นเท่านั้นและอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์อย่างเข้มงวด”

กรมอนามัยและการดูแลสังคมกล่าวว่าการทานวิตามินดีเสริมมากเกินไปเป็นระยะเวลานานอาจทำให้แคลเซียมสะสมในร่างกายมากเกินไป (hypercalcaemia)

ซึ่งอาจทำให้กระดูกอ่อนแอและทำลายไตและหัวใจได้

หากคุณเลือกรับประทานวิตามินดีเสริมวันละ 10 ไมโครกรัมก็เพียงพอแล้วสำหรับคนส่วนใหญ่

อย่าทานวิตามินดีเกิน 100 ไมโครกรัม (4,000 IU) ต่อวันเพราะอาจเป็นอันตรายได้

ที่มา: | ด่วนรายวัน